En klimatledare som jagar framtidens lösningar

01.03.2018

IT- och teknologibranschen har en avgörande roll för framtidens klimat. Det är där lösningarna kommer att hittas – det är diplomingenjör Stella Diesen övertygad om.

– Det har alltid bott en liten världsförbättrare i mig och jag anser att IT är nyckeln till en mer hållbar framtid, säger Stella Diesen.
Att driva ”better business” har varit en röd tråd i Diesens karriär i IT-branschen. På Microsoft ansvarade hon parallellt för hållbarhetsfrågor och olika affärsverksamhetsområden, sedan januari 2018 arbetar hon på Innofactor.
För fem år sedan avlade hon en MBA i hållbar utveckling och ledarskap för att ytterligare förkovra sig i ämnet.
– Då föll pusselbitarna på plats och jag insåg hur stor roll IT har för en mer hållbar utveckling. Vårt kunnande behövs, det vi gör nu räcker inte. Det behövs mer innovationer, mer nytänkande och fler startups.
Hon önskar framförallt att fler unga ska intressera sig för hållbarhetsfrågor. Via TFiX Mentoring-program hoppas hon tillsammans med sin adept, som också brinner för klimatet, förena studerande och medlemmar i TFiF och DIFF via ett gemensamt evenemang med fokus på hållbarhet.
– Det behövs folk inom branscher som kommer på nya hållbara lösningar. IT-branschen kan påverka sin egen bransch men också alla andra branscher. Teknik och olika IT-lösningar är jätteviktiga nycklar till framgång. Det driver mig framåt.

”Världen är dopad”
För ett år sedan blev Stella Diesen antagen till Al Gores klimatutbildning och i dag är hon en del av Gores nätverk med över 12 000 utbildade ”climate leaders” från 135 länder.
– Kursen är öppen för alla att ansöka och man får gärna kontakta mig till exempel på LinkedIn om man är intresserad. Jag vill sprida vetskap och engagera andra.
Tack vare utbildningen har Diesen själv rätt att hålla Al Gores presentation och har också fått många nya insikter.
– Al Gore pratade om att världen är dopad – vi vet inte hur den uppför sig. Världen har blivit oberäknelig.
Hon nämner också Parisavtalet vars syfte är att minska utsläppen av växthusgaser och därmed hålla den globala uppvärmningen på under två grader. Enligt Diesen jämförde Al Gore det med feber – något som fick henne att än bättre förstå hur akut klimatkrisen är.
– Fastän 40 grader bara är två grader mer än 38 så mår du mycket sämre med 40 graders feber.

Foto: Patrik Lindström

Storbolagen har avgörande roll

Ett problem enligt Stella Diesen är att den allmänna uppfattningen om den globala uppvärmningen är rätt så snäv. Många tänker främst på att den orsakar alger, stormar och att isbergen smälter.
– Men global uppvärmning är mycket mer. Växt- och djurarterna minskar och farliga virus klarar sig bättre i de nya omständigheterna. Det finns också klimatflyktingar som flyr på grund av att de inte längre kan bruka jorden i sina hemländer.
Diesen vill inte förminska enskilda personers insatser för ett bättre klimat men framhäver att stora bolag måste ta en bärande roll för att lösa situationen.
– En hållbarhetsagenda kräver ledningens stöd, men det har skett jättestora framsteg de fem senaste åren på den punkten.
Hon sitter också i styrelsen för det nya svenska bolaget We don’t have time som kommer att använda sig av sociala medier för att påverka organisationer, politiker och ledare i klimatfrågor.
– 2016 klassade World Economic Forum klimatförändringen som det största hotet mot den globala ekonomin. Hotet är reellt och påverkar ekonomin ännu mer i fortsättningen, säger Diesen.

Text: Michaela von Kügelgen

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?