Priset Finländskt ingenjörsarbete 2018 delades ut

15.05.2018

Priset Finländskt ingenjörsarbete gick till team som utvecklat elektroniska system för kraftöverföring

Priset Finländskt ingenjörsarbete 2018 har tilldelats TkD Kimmo Rauma, DI Tero Järveläinen, DI Matti Iskanius, TkD Antti Tarkiainen och TkD Risto Tiainen på företaget Visedo Oy i Villmanstrand för utveckling och framtagning av smarta elektroniska system för kraftöverföring. Priset delas ut av Tekniska föreningen i Finland (TFiF) och Teknikens akademiker (TEK) och prissumman är 30 000 euro.

De kraftelektronikkomponenter och program som gruppen har skapat är mångsidigt användbara, och de kan användas till att elektrifiera hjullastare, lastbilar, stenkrossar och fartyg.

När el används för att klara en maskins belastningstoppar blir både dess energiprestanda och driftegenskaper bättre. Den elektrifierade lastbilen Sisu Polar Hybrid ger exempelvis effektvärden för tunga lastbilar på ett nytt tusental. Med hjälp av elmotor och superkondensator nästan fördubblas lastbilens effekt tillfälligt till 1 140 hästkrafter.

Det har kunnat konstateras att bränsleförbrukningen i elektrifierade arbetsmaskiner som bäst halveras jämfört med en traditionell dieselmaskin. Samtidigt har produktiviteten per arbetstimme stigit med upp till 40 procent.

Det prisbelönta utvecklingsarbetet och de kommersiella framgångarna efter det var ursprungligen idéer som Kimmo Rauma hade. Han bildade bolaget Visedo Oy och samlade ihop en grupp bekanta teknikförmågor. Deras insatser gjorde att Visedo snabbt utvecklades till en världsledande leverantör av elektriska drivlinor för arbetsmaskiner.

Det fanns stor efterfrågan på ren teknik (cleantech) i arbetsmaskiner och arbetsfordon: företaget startade 2009 och dess omsättning har så gott som fördubblats varje år för att i fjol stiga till nästan 10 miljoner euro. Hela 90 procent av omsättningen kommer från export med Centraleuropa och Asien som huvudsakliga marknader.

Företagets affärsidé har sedan starten varit att använda egna komponenter för att med hjälp av program konstruera anpassade elektriska drivsystem skräddarsydda efter kundens behov. Nyckelkunder har varit Volvo, CE, Logset och Sisu Auto.

Bakom framgången ligger marknadsföringskompetens och stora satsningar på produktutveckling i samarbete med bland annat Innovationsfinansieringsverket Tekes och Villmanstrands tekniska universitet.

Hösten 2017 kom Danfoss in som ägare av Visedo. Efter den affären blev Visedo Danfoss Mobile Electrification, en del av den danska Danfosskoncernen. Enheten leds av vice vd Kimmo Rauma.

Danfoss Mobile Electrification har för avsikt att få omsättningen att öka till 30–50 miljoner euro 2020.

Juryn satte värde på arbetsgruppens mångsidiga kompetens. Det tekniska utvecklingsarbetet har lett till nyskapande och företaget har lyckats marknadsföra resultatet på ett ypperligt sätt.

Pristagarna

Kimmo Rauma: TkD, Visedo Oy:s grundare och teknologidirektör 2010–2014 och Visedo Oy:s verkställande direktör 2014–2018; har deltagit i att utveckla elektriska drivsystem för arbetsmaskiner och i att utveckla och ta fram tillhörande affärsplan; med i elva patent och patentansökningar som gäller elektriska drivsystem för arbetsmaskiner.

Tero Järveläinen: DI, direktör för Visedo Oy:s elektronikavdelning 2011–2017 och teknologidirektör 2017–2018; har deltagit i att utveckla styrelektroniken för elektriska drivsystem för arbetsmaskiner och i att utveckla och ta fram Visedo Oy:s produktstrategi för kraftelektronik; med i tio patent och patentansökningar som gäller elektriska drivsystem för arbetsmaskiner.

Matti Iskanius: DI, elektronikplaneringschef för Visedo Oy och stiftande aktieägare i Visedo Oy; har deltagit i att konstruera styrelektronik för elektriska drivsystem för arbetsmaskiner; med i fyra patent och patentansökningar som gäller elektriska drivsystem för arbetsmaskiner.

Antti Tarkiainen: TkD, programarkitekt på Visedo Oy:s reglerteknik; stiftande aktieägare i Visedo Oy; har deltagit i att skapa och ta fram elteknik för elektriska drivsystem för arbetsmaskiner; med i åtta patent och patentansökningar som gäller elektriska drivsystem för arbetsmaskiner.

Risto Tiainen: TkD, programarkitekt på Visedo Oy, programplattformar; stiftande aktieägare i Visedo Oy; har deltagit i att skapa och ta fram en programplattform för elektriska drivsystem för arbetsmaskiner; med i fyra patent och patentansökningar som gäller elektriska drivsystem för arbetsmaskiner.

Priset

Tekniska föreningen i Finland (TFiF) och Teknikens akademiker (TEK) delar årligen ut priset Finländskt ingenjörsarbete till en person eller arbetsgrupp som på ett betydande sätt främjat teknisk kompetens i Finland. Prissumman är 30 000 euro. TEK:s teknologiutskott nominerar kandidaterna och fungerar som jury. Det slutliga beslutet fattas av TEK:s och TFiF:s styrelser.

Totalt 25 innovationer nominerades till kandidater för 2018 års pris för Finländskt ingenjörsarbete, och av dem valdes 6 ut till finalen. Priset delades ut på Finlandia-huset den 15 maj i samband med Tech Day in Finland.

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?