Millenniumpriset för teknologi 2018 tilldelades den finska fysikern Tuomo Suntola

23.05.2018

Millenniumpriset för teknologi 2018 tilldelades den finska fysikern Tuomo Suntola för hans innovation som möjliggör tillverkning och utveckling av IT-produkter.

Den finska fysikern Tuomo Suntolas teknologiska innovation atomlagerdeponering (ALD) har bidragit till att göra avancerade smarttelefoner, datorer och sociala medier till en del av vår vardag. ALD har även tillämpningar inom medicin och hållbar energi. Finlands president Sauli Niinistö delade ut det åttonde Millenniumpriset för teknologi i Helsingfors den 22 maj 2018.

Millenniumpriset för teknologi på en miljon euro som delas ut vartannat år tilldelades i år dr Tuomo Suntola. Suntolas prisbelönta innovation atomlagerdeponering (Atomic Layer Deposition, ALD) är en nanoteknik som används världen över för tillverkning av ytterst tunna materialskikt för mikroprocessorer och flashminnen. Tekniken gör det möjligt att skapa komplicerade tredimensionella strukturer ett atomskikt i taget.
ALD är en mångsidig teknik som är viktig för flera högteknologiska branscher. Tunnfilmskomponenter gjorda med ALD-tekniken används i så gott som alla moderna datorer och smarttelefoner. ALD-tekniken vidareutvecklas kontinuerligt och har bidragit till att IT-utrustning blivit allt mindre men samtidigt snabbare. Suntolas innovation är en avgörande faktor för fortsättningen av Moores lag som säger att antalet komponenter på ett mikrochip fördubblas vartannat år, samtidigt som deras pris sjunker.
De extremt tunna isolerings- eller ledande filmerna som behövs i mikroprocessorer och datorminnen kan endast tillverkas med Tuomo Suntolas ALD-teknik.
”ALD är ett mönsterexempel på en teknik som är osynlig för användarna med trots det helt avgörande för utvecklingen. ALD har gjort ägandet av IT-produkter mer demokratiskt och breddat tillgången till information och kommunikationsmöjligheter”, säger akademiprofessor Päivi Törmä, ordförande för Millenniumprisets internationella jury.

Från teori till innovation
Tuomo Suntola utvecklade ALD-tekniken och sin utrustning för tillverkning av tunnfilm på 1970-talet och sökte internationella patent. Det blev startskottet för industriell massproduktion av tunnfilmer. Viktig bakomliggande forskning för ALD bedrevs även i det forna Sovjetunionen av professorerna Valentin B. Aleskovsky (1912–2006) och Stanislav I. Koltsov (1931–2003).
”Tuomo Suntolas innovationer ledde till storskalig kommersiell användning av ALD. Han insåg vilken enorm potential atomlagerdeponering och tunnfilmsteknik kunde ha inom mikroelektronik och informationsteknik”, säger juryordförande Päivi Törmä.
Suntola själv ser genombrotten som skett inom elektronik som sitt största bidrag till vetenskapen.
”Användningen av ALD exploderade i början av 2000-talet när halvledartillverkarna började inse dess betydelse”, säger Tuomo Suntola, vinnare av årets Millenniumpris för teknologi.
”Att bli tilldelad Millenniumpriset är en stor ära, särskilt eftersom innovationen har visat sig vara användbar på så många områden som höjer livskvaliteten för mänskligheten.”

Nya medicinska användningsområden
ALD har en stark position inom IT-industrin och en ljus framtid på många andra områden. Studier har producerat lovande resultat inom ALD-tillverkning av tunnfilmer för medicinska instrument och beläggning av implantat. Flera startupföretag har etablerats för att kommersialisera tekniken i olika applikationer, till exempel kontrollerad frisättning i kroppen.
ALD kan även användas för att förbättra prestandan för solpaneler, LED-lampor och litiumbatterier för elbilar, och forskning pågår även inom miljövänliga förpackningsmaterial. ALD-filmer används även i optiska tillämpningar samt för att förhindra korrosion på armbandsur och silversmycken.
Den globala marknaden för utrustning och kemikalier för tillverkning av ALD-filmer beräknas uppgå till ungefär två miljarder dollar, medan marknadsvärdet på konsumentelektronik baserad på ALD-teknik är minst fem hundra miljarder dollar.
”I Finland har man utvecklat världsledande ALD-expertis. Jag hoppas att priset kommer att inspirera finska forskare och företag att satsa på ny teknik”, säger professor Marja Makarow, styrelseordförande för Teknikakademien.

Se en video om vinnaren av Millenniumpriset för teknologi 2018 och hans innovation: YouTube: 2018 MTP Winner
Ladda ner bilder av vinnaren: taf.fi/media
Läs mer om vinnaren här (på engelska): Questions&Answers

Det internationella Millenniumpriset för teknologi delades ut i Helsingfors den 22 maj 2018. Millenniumpriset för teknologi är ett finskt pris på en miljon euro som delas ut vartannat år till en banbrytande teknologisk innovation som förbättrar människornas livskvalitet och främjar hållbar utveckling. Den vinnande innovation måste ha omfattande positiva sociala konsekvenser, vara kommersiellt gångbar och främja välståndet i världen. Millenniumpriset för teknologi delas ut av Teknikakademien TAF.

Mer information:
Laura Manas, kommunikationschef, Teknikakademien TAF
+358 500 989 286, laura.manas@taf.fi

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?