Boken Finlandssvenska tekniker, band VIII: Jakten på innovationer

22.05.2018
  • Hur såg samhället i Finland ut efter självständighetsförklaringen 1917?
  • Hur utvecklades samhället på 1920-30 talet?
  • Hur utvecklades industrin?
  • Vilka var männen som utvecklade tekniken i Finland?

Dessa frågor behandlas i den åttonde volymen ”Jakten på innovationer” i bokserien Finlandssvenska tekniker.

Vad är det för ett bokprojekt?
Det hela började år 2001 då Henry ”Heffe” Ericsson stötte på Jonathan Reuters tidigare skrifter, (Finlandssvenska tekniker, första – tredje bandet), gällande finlandssvensk teknikhistoria. Dessa är utgivna under åren 1922 – 1924 och Heffe tyckte att här var något väl värt att haka på och väcka till liv. Som Reuter skriver i inledningen av det första bandet ”En följd av den allmänna kulturutvecklingens gång i Finland har varit att under förlidet århundrande och början av innevarande sekel landets svenskar tillfallit lotten att utföra en mycket stor del av de grundläggande och banbrytande arbetena. Så har ock händelsen varit på de tekniska verksamhetsområdena.”

Efter ett upprop i Gula Bladet samlades en grupp intresserade och så var det första bokprojektet igång.
Hösten 2003 såg det första alstret dagens ljus; Finlandssvenska tekniker – Det fjärde bandet. Därefter utkom det femte bandet ”Män med visioner” år 2005, det sjätte bandet ”Framtidsbyggare” år 2007, det sjunde bandet ”Teknologi och konst” år 2010
och nu är det alltså dags för det åttonde bandet ”Jakten på innovationer”.

Hur kan jag köpa boken?
Du kan skaffa dig en bok på Klubb Orfeus där du i samband med att du tar boken skriver in dina uppgifter på listan så skickar vi dig en faktura. Alternativt kan du köpa den i Tiedekirjas butik på Snellmansgatan 13. Även medlemmarna i intressegruppen för teknikhistoria säljer boken. Då är det kontantbetalning som gäller

Pris
25 € då du köper boken på Klubb Orfeus, av medlemmarna i intressegruppen för teknikhistoria eller i Tiedekirjas bokhandel.
30 € om du köper boken i annan bokhandel än hos Tiedekirja

Platser där du kan köpa boken
Tiedekirjas bokhandel i Helsingfors
Akademiska bokhandeln i Helsingfors
Akademiska bokhandeln i Åbo
Gros bokhandel i Vasa
Kungsbokhandeln i Ekenäs
Karis bok och papper
När-Bok, Närpes
Tias bok i Hangö

Ifall du önskar beställa ett exemplar av boken kan du kontakta Tiedekirja per telefon på numret 09 635 177 eller per e-post tiedekirja@tsv.fi. Vid beställning av boken tillkommer porto (6,92/bok).

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?