”De låter sina kolleger betala, ovisshet eller själviskhet?”

De Högre Tjänstemännen YTN r.f. och Tietoala r.y. gjorde nyligen tillsammans en undersökning där man kom fram till att även de icke anslutna gärna åtnjuter de tjänster som förbunden förhandlat fram inom IT sektorn. Ur enkäten kom det fram att hela 76 % av de icke anslutna ansåg att de allmänbindande avtalen är viktiga eller ganska viktiga. Ytterligare värdesätter de icke-anslutna även stort de fördelar som skrivits in i arbetsavtalen. På enkäten svarade över 800 finländska IT yrkesmänskor, där 11 % inte hörde till något arbetsmarknadsförbund.

”Björn Wiemers, som på YTN ansvarar för IT sektorn, säger sig vara förvånad över hur viktigt även de icke-anslutna anser att de allmänbindande avtalen och de framförhandlade fördelarna är. De låter sina kolleger betala för sin intressebevakning och njuter ohämmat av de frukter som förbunden förhandlar fram. Varför vill man då inte höra till något förbund om man anser att fördelarna är viktiga? Det framgår inte av undersökningen om det är fråga om ovisshet eller själviskhet.”

Du kan läsa hela artikeln på finska här.

Liknande nyheter

21.09.2020

Teknikens Akademiker TEKs fullmäktige valde diplomingenjör, riksdagsledamot Mari-Leena Talvitie till ordförande för TEKs styrelse med rösterna 44 – 33

11.09.2020

Löntagarkassan KOKOs rusning lättar

04.09.2020

Mentorprogrammet TFiX – din medlemsförmån