Den allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft 25.5.2018

24.05.2018

Under de senaste åren har digitaliseringen fått en allt mera betydande roll i samhället. Detta ses bl.a. i hur användandet av nättjänster har förändrats samt hur företag samlar in data och behandlar denna. Detta har skapat behov av en uppdatering av regler och förordningar så att de motsvarar dagens sätt att behandla personuppgifter. Med den nya dataskyddsförordningen vill man starkare betona individens rätt att bestämma om sin egen information och hur personuppgifter används.

TFiF uppehåller ett medlemsregister och för oss spelar dataskyddet en central roll. Medlemmarna skall kunna lita på att deras uppgifter i registret är säkra.

Föreningen har sedan år 2016 jobbat med att försäkra sig om att vi uppfyller de krav som den nya Dataskyddsförordningen ställer på oss. Bl.a. har förnyandet av IT-systemet varit ett led i detta.

De uppgifter vi sparar i medlemsregistret används för
– erbjudande av medlemstjänster
– medlemskommunikation
– medlemsenkäter
– fakturering av medlemsavgifter

Av medlemmar som avgått eller som uteslutits från föreningen bevaras data som föreningen pga. av lagstiftning är skyldig att spara.

Som medlem kommer du åt och kan uppdatera den information som finns om dig i medlemsregistret genom att logga in. Då den nya medlemsportalen tas i bruk den 1.6 kommer ditt användarnamn och ditt lösenord att förnyas. De nya uppgifterna får du information om via webbsidan.

Katalogen – en medlemstjänst
Observera även att du själv styr vilken information om dig som är synlig i Katalogen. Katalogen finns bakom inloggning och uppgifterna syns enbart för andra medlemmar som är inloggade.

Här hittar du TFiF:s dataskyddsbeskrivningar

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?