Teknikens Akademiker TEKs fullmäktige valde diplomingenjör, riksdagsledamot Mari-Leena Talvitie till ordförande för TEKs styrelse med rösterna 44 – 33

21.09.2020

Ny ordförande för Teknikenens Akademiker TEKs styrelse är Mari-Leena Talvitie (saml.), diplomingenjör och riksdagsledamot. Den nya fullmäktige valde ordförande vid sitt konstituerande möte i Helsingfors den 4 september. Som motkandidater hade Talvitie Juho Salmi från Helsingfors och Mika Uusi-Pietilä från Tammerfors.

Under första valomgången fick Mari-Leena Talvitie 34 röster, Juho Salmi 26 röster och Mika Uusi-Pietilä 17 röster. I den andra valomgången valdes Talvitie till ordförande med 44 röster mot Salmis 33 röster.

– För knappa tjugo år sedan började mitt hjärta klappa för TEK och en före detta teknolog är för alltid teknolog. Jag skall göra mitt bästa för att utveckla förhållandet mellan människan, tekniken och samhället sade Talvitie i sitt tacktal.

Innan valet ställde TEK-lehti 3 frågor per e-post till kandidaterna. Samma frågor för alla. Syftet med dessa var att klargöra vad kandidaterna har för tankar om TEK nu och i framtiden.
Utöver detta motiverade de tre kandidaterna varför de ställde upp i ordförandevalet och varför just han eller hon skulle bli vald. Här ännu kort den nyvalda ordförandes svar:

Vad skulle du ändra i TEKs verksamhet som styrelseordförande?
– min målsättning är ett TEK som syns, påverkar och lockar. Jag skulle lyfta TEKs tankeledarskap inom utbildningspolitiken och inom fackliga kretsar. Mera diskussionsöppningar utåt. Beslutsfattarkulturen inom TEK skall vara öppen, stödande och baserad på dialog. Jag skulle stöda gemenskapen samt de förtroendevalda och kontorets engagemang så att alla strävar till att nå gemensamma mål. För att vi skall kunna erbjuda individuella tjänster åt alla medlemmar och framför allt åt unga medlemmar är det viktigt att förstå bl.a. behov vad gäller arbets- och familjeliv för dessa.

Jag skulle även lyfta upp till diskussion hållbara lösningsmodeller för människors sociala och ekologiska utmaningar. Är det sedan frågor gällande ledarskap, psykiskt välmående, barn- och äldreomsorg. HuoliLinja är en fungerande öppning i den riktningen.

Vad skulle du inte ändra i TEKs verksamhet som styrelseordförande?
TEK är en gemenskap och branschorganisation för experter. Var och en är lika viktig vare sig denna person befinner sig i början, mitten eller i slutet av sin karriär. Merparten av TEKs struktur från fullmäktige till utskott är som den skall. Det är viktigt att inspirera såväl medlemmarna som förtroendevalda samt erbjuda gemensamma plattformer för nyttjande av kunskap, diskussioner samt evenemang för att bygga upp nätverk.

Styrelsens uppgift är att fokusera på de stora linjedragningarna med blicken på framtiden. Naturligtvis bör det även finnas flexibilitet att reagera på förändringar i den omgivande miljön. Jag skulle leda verksamheten så att den fullmäktigeöverenskommelse som gemensamt slagits fast förverkligas.
.
TEK har gjort många bra förnyelser och man har lyft upp bl.a. behovet att göra förändringar i familjeledigheterna – det arbetet stöder och fortsätter jag gärna med.

Varför ställer du upp i ordförandevalet och varför lönar det sig att rösta på dig?
– Jag ställer upp i ordförandevalet för jag är intresserad av TEKs och Finlands framtid. Jag upplever att som diplomingenjör inom miljöteknik från Uleåborg, riksdagsledamot för andra perioden och medlem i TEK-styrelse för tredje perioden har jag att dela med mig såväl till TEK som för förnyelsebehoven för ett bra arbetsliv. Jag är redo att lägga min person och mitt kunnande i blöt. I mig får TEK en ordförande som har ett brett kunnande och ledarerfarenhet samt mångsidiga nätverk och kontakter till rikets ledning. Jag har viljan, kunnandet och hjärtat att bygga TEK som experternas gemenskap. Jag är en modig och öppen framtidsbyggare, en ansvarsfull och rationell politiker samt en samarbetskunnig lagspelare.

Läs mera om TEKs fullmäktigeavtal här (på finska)

TEKs fullmäktige 2020-2023

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?