TFiF delade ut stipendier för studier och utbyte

04.12.2020

Två gånger per år lediganslås stipendier för studier, studieresor, utbytesstudier och praktik utomlands som kan sökas av både yngre och ordinarie medlemmar i TFiF. Stipendierna delas ut från avkastningen av TFiFs minnesfonder och från Tekniska föreningen i Finlands stiftelses medel.

I höstens ansökningsomgång fick vi in ett rekordstort antal ansökningar om stipendier för studier i Finland – hela 71 stycken. Totalt beviljades 49 stipendier, varav 11 stipendier för utbytesstudier och 38 för studier i Finland. Grattis till alla stipendiemottagare!

Stipendier för studier utomlands

Alexander Björklund, Italien
Wilma Branders, Ungern
Erik Hakala, Sverige
Calle Jakobsén
Elias Nordman, Norge
Petter Selänniemi, Portugal
Ellen Sundström, Schweiz
Kati Vinnikainen, Norge
Nico Åstrand, USA
Daniel Österbacka, Tyskland
Samt en person som önskar vara anonym.

Stipendium för studier ur TFiFs minnesfonder

Diplomingenjör Hugo Eklunds minnesfond
Lisa Asplund
Hektor Dahlberg
Henrik Damlin
Jimmy Fagerholm
Mikael Granit
Thomas Hintze
Kristian Jakobsson
Joonatan Julin
Wilma Lindqvist
William Lindroos
Oscar Löfqvist
André Nordström
Ville Saaranen
Erik Savikko
Tobias Snickars
Rickard Svedberg
Henrik Söderblom
Lina Åberg
Mattias Österbacka
Samt sex personer som önskat vara anonym.

Freywid Wegelius och Familjen Alex. Ärts minnesfonder
Johan Lindell
Kajsa Lindholm
Albert Rehnberg

Hyvinge fabriks Ab minnesfond
Johanna Clayhills
John Eriksson
Ilona Kairinen
Elin Sandström
Vilhelm Sundstedt

John Stenberg senior & C Hausens minnesfonder
Johanna Brink
Samuel Forsman
Minette Kvikant
Malena Österman
Samt en person som önskat vara anonym.

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb