Nya styrelsemedlemmar i TFiFs styrelse 2021

24.11.2020

TFiF samlades idag till valmöte. Mötet hölls som ett hybridmöte med några deltagare på plats på Tekniskas salar i Helsingfors och övriga på distans.

Verksamhetsplanen och budgeten för nästa år godkändes och medlemsavgifterna fastställdes. Under år 2021 kommer TFiF bland annat att satsa på strategiarbete, att färdigställa medlemsloungen i Åbo och att utveckla kontakten med studerande i slutskedet av sina studier. Medlemsavgifterna hålls oförändrade från år 2020.

Under mötet valdes också nya medlemmar till föreningens styrelse. Johan Brenner valdes till första vice ordförande och Christer Finne omvaldes till styrelsemedlem för de kommande två åren. Som studeranderepresentanter fungerar Ann-Louise Hakalax från Kemistklubben vid Åbo Akademi och Edvard Ohlström från Teknologföreningen vid Aalto-universitetet. Mandatperioden för övriga styrelsemedlemmar fortsätter till slutet av nästa år.

Styrelsen för år 2021 består av följande personer:

TkD Hanna Lindqvist, ordförande
DI Johan Brenner, I vice ordförande (ny)
DI Mikael Federley, II vice ordförande
Ark Christer Finne (omvald)
DI Anna Jern-Houttu
DI Mikael Palmujoki
TkD Jessica Rosenholm
Fil stud Ann-Louise Hakalax (ny)
Teknolog Edvard Ohlström (ny)

 

På bilden:
Annika Nylander (till vänster), TFiFs verksamhetsledare och Hanna Lindqvist (till höger), TFiFs styrelseordförande.

Liknande artiklar

01.03.2024

Byggande i trä är en pusselbit i övergången till cirkulär ekonomi

01.03.2024

TFiF lottar ut teknologmössor

19.02.2024

Han vill ge skogsindustrin ett nytt lyft