TFiF delar ut 48 stipendier i höst

27.11.2023

TFiF delar ut stipendier två gånger per år – i november och i maj. Stipendier kan sökas för studier utomlands, studieresor, utlandspraktik och studier (i Finland).

Stipendier för studier delas ut från fyra olika minnesfonder (läs mer i slutet av texten) och stipendier i övriga kategorier från Tekniska Föreningens i Finland stiftelses fria medel.

I höstens stipendieansökan fick TFiF in 112 ansökningar. Sammanlagt beviljades 48 stipendier – 23 för studier utomlands och 25 för studier i Finland.

Merparten av stipendierna för studier sökter för teknisk utrustning för studierna men också den rådande ekonomiska situationen och de ökade levnadskostnaderna märktes i ansökningarna.

De studerande som beviljades stipendium för studier utomlands kommer att åka till bland annat Singapore, Österrike, Australien och för första gången har vi en stipendiat på väg till Indonesien.

Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse delade ut 26 475 € i höstens utdelning. Av denna summa utdelas 13 500 €  från Stiftelsens fria medel och 12 975 € från TFiFs minnesfond enligt följande:  9100 € från Diplomingenjör Hugo Eklunds minnesfond, 1500 € från Hyvinge fabriks Ab minnesfond, 1475 € från John Stenberg senior & C. Hausens minnesfond och 900 € från Freywid Wegelius och Familjen Alex. Ärts minnesfond.

Liknande artiklar

19.02.2024

Han vill ge skogsindustrin ett nytt lyft

16.02.2024

Algoritmen som gräsrotsbyråkrat

14.02.2024

Helsingforsbörsen backar, men det finns alternativ