Tor Stendahl tror på ett uppsving för batteriindustrin

09.03.2022

Enligt BASF:s prognos kommer över två tredjedelar av alla personbilar i Europa att vara eldrivna innan 2030. Det banar väg för en enorm efterfrågan på litiumbatterier.

Diplomingenjören Tor Stendahl brinner för hållbar produktion. Det är ingen tvekan om det då vi träffas vid kemikaliebolaget BASF:s kontor i Gräsviken i Helsingfors.

– Jag kunde tala om hållbarhetsfrågor en hel vecka, men tyvärr har vi bara 90 minuter på oss, säger han urskuldande.

Stendahl är BASF:s landsdirektör i Finland och basar för bolagets 160 anställda som jobbar i Helsingfors, Vanda, Fredrikshamn, Tammerfors och Harjavalta. BASF en av världens största aktörer inom kemikalieindustrin med cirka 110 000 anställda. Bolagets senaste bokslut uppvisar en årlig omsättning på 59,1 miljarder euro.

– Det som kännetecknar vår affärsverksamhet är att vi har en integrerad värdekedja. På tyska kallar vi det för Verbund. Den här affärsmodellen innebär att vi inte är beroende av underleverantörer på samma sätt som många konkurrenter, säger Stendahl.

BASF:s affärsmodell bygger på tanken att allt från råvaran till slutprodukten hanteras av bolagets egna produktionsenheter. Av samma anledning äger BASF över 200 fabriker på ett och samma område i Ludwigshafen i Tyskland.

– Det här upplägget innebär att vi kan ta till vara restprodukter och utnyttja alla sidoströmmar i produktionen. Vi kan också utnyttja spillvärme och producera fjärrkyla i våra industriella processer på ett kostnadseffektivt sätt.

Siktar på nollutsläpp 2050
BASF siktar på att minska sina klimatutsläpp med en fjärdedel före år 2030. Senast 2050 ska bolagets produktion vara koldioxidneutral.

– Det är ett väldigt utmanande mål. Vi har halverat våra koldioxidutsläpp de senaste 30 åren bland annat genom att effektivera våra industriella processer. De lätta åtgärderna har redan vidtagits. Nästa steg är att vi utökar andelen förnybar energi och effektiverar återanvändningen av våra råvaror.

I Finland begränsar sig BASF:s produktion tills vidare till tillverkningen av bestrykningsmedel för pappersindustrins behov. Det senaste tillskottet är en batterimaterialfabrik som just nu tar form i Harjavalta i Satakunta.

– Fabriken ska enligt planen starta sin produktion i år, men den exakta tidpunkten för starten är ännu inte offentliggjord.

En rättsprocess pågår efter att Vasa förvaltningsdomstol förkastade fabrikens miljötillstånd i fjol. Enligt Vasa förvaltningsdomstols domslut skulle BASF:s fabrik ge upphov till utökade sulfatutsläpp till de omgivande vattendragen. BASF har överklagat beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Jag kan tyvärr inte kommentera den juridiska processen i detta skede. Vi avvaktar tills Högsta förvaltningsdomstolen har gett sitt domslut, säger Stendahl.

Enorm efterfrågan på batterimaterial
BASF:s fabrik i Harjavalta ska tillverka prekursor till katodaktivmaterial som behövs för produktionen av litiumbatterier. Slutprodukten är ett pulver som sedan fraktas i stora säckar till BASF:s fabrik i Schwarzheide i Tyskland där katodmaterialet tillverkas.

– Vi har sålt slut på hela årets produktion av katodaktivmaterial redan innan fabriken har öppnats. Efterfrågan på batterimaterial är enorm.

Det är framför allt bilindustrins behov som för närvarande styr en ökad efterfrågan på litiumbatterier.

– Enligt vår prognos kommer över en tredjedel av alla personbilar i Europa att vara eldrivna innan 2030. Elektrifieringen av bilindustrin avancerar snabbt just nu. Det gäller att hänga med i den utvecklingen.

Samarbete med Nornickel
BASF:s kalkyler utgår från att den europeiska och kinesiska marknaden kommer att stå för cirka 70 procent av den globala marknaden för elektriska bilar och plug-in hybridbilar.

– Produktionen i Harjavalta är ett strategiskt val som bygger på närheten till råvarorna. Vårt samarbete med raffinaderiet Nornickel på orten ger oss tillgång till lokalt producerad nickel och kobolt.

Nornickel har prickats för omfattande miljöförstörelse på Kolahalvön och i Norilsk. Hur ser du på bolagets miljöpolicy?
– BASF har en strikt policy för att utvärdera våra underleverantörer. Vårt regelverk kräver att vi övervakar och granskar underleverantörernas anläggningar. Dessa krav gäller också Nornickel, säger Stendahl.

Enligt Olav Eklund, professor i geologi och mineralogi vid Åbo Akademi, har Nornickel tvingats se över sina utsläpp på grund av tuffare miljökrav från västerländska bolag, som i allt högre grad fikar efter Nornickels produkter.

– Nornickel har nyligen satsat över 2 miljarder euro på att rena sin produktion för att kunna tillmötesgå de europeiska bolagens krav på hållbara värdekedjor, säger Eklund

De nordiska länderna försökte påverka Nornickels miljöpolicy i 30 år, utan större framgång. Nu sker alltså ett genombrott tack vare elbilarnas frammarsch och batteriindustrins krav.

Förbättrad återvinning av batterier
– Vi siktar på att bli världsledande i hållbar produktion av katodaktivmaterial. Det förutsätter att vi också utvecklar återvinningen av uttjänta litiumbatterier. Där finns stora möjligheter att göra affärer, säger Stendahl.

Det är ingen småskalig handel det rör sig om. Produktionen av katodaktivmaterial väntas växa med cirka 21 procent per år och omsätta omkring 100 miljarder euro 2030.

– Om elektrifieringen av bilindustrin ska lyckas på lång sikt måste vi utveckla batteriernas prestanda. Elbilarnas nuvarande räckvidd efter en laddning är fortfarande alltför kort. Och så måste elbilarna bli billigare för konsumenterna.

Utöver bilindustrins efterfrågan spökar även energibranschens behov i bakgrunden. Andelen vindkraft blir allt större i Europa, vilket kräver ett större beroende av reglerkraft.

– Litiumbatterier kommer att spela en allt viktigare roll i lagringen av vindenergi, säger Stendahl.

Tor Stendahl

  • Har vuxit upp i Åbo och Sverige
  • Familj: Fru, två utflyttade barn och boxern Lily
  • Utexaminerades som diplomingenjör vid Åbo Akademi 1997
  • Kemikaliebolaget BASF:s landsdirektör i Finland
  • Dold talang: Gillar Sous vide-matlagning
  • Kopplar helst av på stugan i Åbolands skärgård
  • Favoritord på tyska: Fingerspitzengefühl
  • Planen efter pandemin: Resa och umgås med vänner igen

Liknande artiklar

17.06.2024

Om jag blir uppsagd

13.06.2024

Kom med i TFiFs motorcykelklubb ”MC TFiF”

11.06.2024

Cementindustrin stryper sina klimatutsläpp – forskare varnar för överoptimism