Vår medlemstidning heter nu TFiF bladet

07.03.2022

Vi TFiFare är till antal fler än tidigare och framtiden för föreningen ser ljus ut. Under år 2021 satsade styrelsen på föreningens strategiarbete och den 22.3 välkomnar vi dig med att diskutera strategin. Under början av året har kansliet i samarbete med styrelsen jobbat för en förnyelse av vår kommunikation, vilket innebär både en visuell förnyelse för TFiF samt en förnyelse av medlemstidningen.

Vid förnyelsen fick tidningen även ett nytt namn och Gula Bladet heter nu TFiF bladet. Det nyaste TFiF bladet får du hem per post under de närmaste dagarna och du kan även läsa tidningen elektroniskt. I samband med förnyelsen har vi anlitat journalisterna Mikael Sjövall och Johan Svenlin som skribenter. Både Johans och Mikaels artiklar har du tidigare läst i Affärsmagasinet Forum. Hädanefter kommer dessa att bevaka aktuella trender i affärslivet samt belysa nya tekniska innovationer för TFiF medlemmarna. Tidningen kompletteras med ett 5e nummer och därutöver ökar det elektroniska artikelmaterialet. Under de närmaste månaderna strukturerar vi till exempel delvis om vår webbsida för att bättre kunna presentera digitalt material.

Vi introducerar även kolumnister i TFiF bladet. I detta nummer får du läsa om Kaj Arnös tankar kring Forum och Elli Fléns funderingar kring pandemin. Därutöver skriver styrelsemedlemmen Christer Finne om föreningens strategiarbete. Vi hör gärna dina tankar kring innehållet i tidningen och hoppas att du ger oss feedback. En annan viktig del som kansliet arbetar för är medlemsverksamheten. På våra evenemang diskuterar vi både nya tekniska innovationer och utveckling samt aktuella teman. Jag personligen är intresserad av evenemanget Två män i en båt – Hur förverkliga ett till synes omöjligt projekt, ett tema från vilket man gott kan dra paralleller till dagsläget i världen.

Efter en längre pandemiperiod ser vi nu möjligheter att igen öppna upp för större fysiska nätverksträffar och evenemang. Strömmade evenemang försvinner ingenstans men an efter som avdelningarna och utskottet igen kan börja öppna upp för även fysiska evenemang fylls evenemangskalendern kontinuerligt på med nya evenemang. Då loungerna under pandemin främst använts av medlemmarna för distansarbete blir det igen möjligt för oss att mötas där i större skaror.

Varmt välkommen med!

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb