Uppdaterade rekommendationer för verksamheten på grund av coronapandemin

18.02.2021

18.2.2021

Rekommendationerna för TFiFs verksamhet har uppdaterats för att skydda medlemmarnas och personalens hälsa. Eftersom TFiF och DIFF delvis har gemensam programverksamhet gäller dessa försiktighetsåtgärder för båda organisationerna. Rekommendationerna gäller tillsvidare.

 

Evenemang

 • Föreningens egna evenemang rekommenderas att hållas på distans om det är möjligt. Mindre evenemang och evenemang utomhus kan ordnas som fysiska träffar ifall arrangörerna bedömer att riskerna för smittspridning är små, det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd och de lokala rekommendationerna från myndigheterna följs. Vi rekommenderar att programmet planeras så att deltagarna kan använda ansiktsmask.
 • Deltagande i evenemang som ordnas av utomstående arrangörer (t.ex. teaterbesök), kan fortsättningsvis ordnas om inte den utomstående arrangören meddelar annat.
 • Inga resor eller evenemang utomlands planeras tillsvidare.
 • Alla som deltar i fysiska evenemang och möten gör det på egen risk.
 • Om du känner dig sjuk eller har symptom som kan tänkas bero på coronaviruset, eller befinner dig i karantän, ska du inte delta i fysiska evenemang eller besöka våra utrymmen.
 • Om du uppvisar symptom som kan tänkas bero på coronaviruset och nyligen deltagit i något av våra evenemang eller besökt våra lokaler, ber vi dig kontakta kansliet så att vi kan effektivera städningen och vid behov kontakta personer som vistats i samma utrymmen.
 • Om arrangören avbokar ett evenemang, strävar vi efter att återbetala deltagaravgifterna till de anmälda.
 • Om ett evenemang genomförs men du själv annullerar ditt deltagande efter sista anmälningsdatum, återbetalas inte din deltagaravgift.

 

Möten 

 • Alla avdelningar, utskott och intressegrupper rekommenderas att hålla sina möten helt på distans. Mindre grupper kan ordna fysiska möten, men så att det vid behov finns möjlighet att delta på distans och så att deltagarna kan hålla säkerhetsavstånd till varandra. Kansliet stöder vid behov arrangemang av distans- och hybridmöten.
 • De som arrangerar fysiska möten behöver följa upp vem som deltagit på mötet på plats.
 • Föreningsmöten hålls tillsvidare som distans- eller hybridmöten.

 

Utrymmen 

 • Orfeus Lounge i Helsingfors håller tillsvidare öppet och kan användas t.ex. som distansarbetsplats av medlemmar. Vi rekommenderar att alltid boka plats i förväg på Orfeus Lounge via bokningskalendern i portalen.
 • Orfeus Lounge kan tillsvidare också bokas för privata tillställningar under veckoslut, ifall myndigheternas rekommendationer för deltagarantal och säkerhetsarrangemang följs.
 • Besökarna uppmuntras hålla säkerhetsavstånd till varandra och värna om god hand- och hosthygien. Handdesinfektionsmedel finns på Orfeus och besökare rekommenderas att använda sig av egna munskydd ifall flera personer vistas i utrymmet samtidigt.
 • Maximala antalet besökare på Orfeus Lounge minskas från 35 personer till 6 personer tillsvidare.

 

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb