Uppdrag: Återvinna plastavfall och rena havet

29.06.2022

I mars 2022 hade Oskar Lindberg ännu inga planer för sommaren. Samtidigt gick han en grundkurs i polymerkemi och sökte bakgrundsinformation om plastavfall i havet. Han landade på The Ocean Cleanups webbsidor och råkade se att de sökte en sommarpraktikant. Några veckor senare packade Lindberg sina väskor och flyttade till Rotterdam för att jobba som Ocean Plastic Recycling Intern i fem månader.

– Allt gick väldigt snabbt – jag skrev en ansökan, deltog i intervjuer på distans och så ringde de mig och frågade om jag kan börja jobba om tio dagar. Som tur var det lätt att hitta bostad och att ordna med allt annat praktiskt, säger Lindberg.

The Ocean Cleanup är en ideell miljöorganisation med säte i Nederländerna. Organisationen utvecklar teknologi för att samla upp plastavfall i hav och vattendrag. Plastavfallet ska sedan sorteras och återvinnas i så hög utsträckning som möjligt.

Lindberg arbetar i den grupp av medarbetare som ansvarar för återvinning och kvalitetsgranskning av plastavfallet efter uppsamling ur havet. Till Lindbergs uppgifter hör bland annat att koordinera ett nätverk av samarbetspartner och företag som vill sortera och återanvända materialet.

– Jag har haft stor nytta av mina studier i materialteknik vid Aalto-universitetet och har fått en tydlig praktisk tillämpning av mina studier. Dessutom är det intressant att få arbeta med återvinning av befintligt material i stället för framställning av nya material från råvaror, konstaterar Lindberg.

– Avfallshantering och brister i återvinning kommer att vara ett av våra största globala problem. I Finland förstår vi inte alltid hur akut läget är och att det är en av de kommande decenniernas största utmaningar att lösa, fortsätter Lindberg.

Under de första månaderna av praktiken har Lindberg kommit bra in i arbetsgemenskapen och har hittat vänner också utanför jobbet. Lärdomarna som han tar med sig hem är många.

– Jag har fått större förståelse för hur jag kan bemöta komplexa problem och att behöva analysera situationer från många olika perspektiv för att skapa en helhetsbild. Jag uppskattar också att jag har fått bära mera ansvar än jag förväntade mig. Det har gjort att jag nu känner mig säkrare på att jag kan fatta de rätta besluten, säger Lindberg.

 

Text: Emilia Juslin
Bild: Oskar Lindberg


Checklista för sommarjobbare

  • Arbetsavtalet ska alltid göras skriftligen och helst före du börjar jobba. Om du vill kan du be TEKs jurister läsa igenom avtalet om du är osäker på innehållet i avtalet
  • Lönen kommer du och din arbetsgivare överens om före arbetet inleds. Du får stöd i löneförhandlandet av löneräknaren i TFiFs portal och av TEKs lönerekommendationer
  • TFiFs stipendier kan sökas för praktik utomlands eller extra kostnader som uppstår om du t.ex. gör ditt diplomarbete eller pro gradu-avhandling på annan ort
  • Problem på sommarjobbet? Tveka inte att ta kontakt med förtroendemannen på din arbetsplats, med Sommarjobbarinfo eller med TEKs jurister.

Mera tips om sommarjobbande hittar du i TEKs arbetsbok.

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!