Vårens stipendieutdelning för studier och idrottsverksamhet

17.06.2021

Två gånger per år lediganslås stipendier för studier, studieresor, utbytesstudier och praktik utomlands som kan sökas av både yngre och ordinarie medlemmar i TFiF. På våren kan också föreningar ansöka om understöd för idrottsverksamhet, speciellt lagsport där över hälften av deltagarna är medlemmar i TFiF. Du kan läsa mera om stipendierna här. Nästa ansökningsomgång öppnar i augusti och stänger 31.10.2021.

I vårens stipendieomgång fick vi totalt in 61 ansökningar, varav 40 stipendier beviljades. Coronapandemin märks tydligt i stipendieansökningarna, bland annat genom att antalet ansökningar för studier eller praktik utomlands minskat under det gånga året. Antalet ansökningarna om studiestipendium har å sin sida ökat och många av ansökningarna har gjorts för införskaffningar av teknisk eller ergonomisk utrustning för studier på distans.

Stipendierna delas ut från avkastningen av TFiFs minnesfonder och från Tekniska föreningen i Finlands stiftelses medel. Grattis till alla stipendiemottagare!

Stipendier för studier utomlands

Freja Bruncrona, Ungern
Susanna Holmström, Österrike
Joonatan Julin, USA
Oskari Lehtinen, USA
Oliver Mangs, Norge
Peter Nybergh, Ungern
Fiona Småros, Österrike
Samt en person som önskar vara anonym.

Stipendium för utlandspraktik

Isak Björkman, Schweiz

Stipendium för studier ur TFiFs minnesfonder

Diplomingenjör Hugo Eklunds minnesfond

Linda Autio
Evelina Furubacka
Kristina Golovan
Victor Granlund
Erik Hakala
Janina Heikkala
Casper Holmström
Oskar Kallio
Simon Kanckos
Linnea Karsten
Esmeralda Laurén
Liisa Leino
Fredrik Lindstedt
Johanna Nyberg
Ida Nygård
Maria Ojeda Adan
Frida Reinikka
Tim Salomäki
Peik Sauso
Lina Stenström
Samt en person som önskar vara anonym.

Freywid Wegelius och Familjen Alex. Ärts minnesfonder

Andreas Blomfelt
Joakim Blomqvist
Jeremias Eriksson

Hyvinge fabriks Ab minnesfond

Joel Vauhkonen
Samt en person som önskar vara anonym.

John Stenberg senior & C Hausens minnesfonder

Jimmy Westerlund
Lotta Örså
Samt en person som önskat vara anonym.

I samband med stipendieutdelningen beviljades också understöd för idrottsverksamhet till:

Axels Sportklubb rf
Teknologföreningen rf

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb