”Vi ersätter fossila råvaror med sockerrörsplast”

30.11.2022

En tyst ekologisk revolution tar form i snabbköpens hyllor. Förpackningsindustrin är i färd med att ersätta fossil plast och aluminium med förnybara alternativ.

Marknadsföringschef Kim Nordström på Tetra Pak berättar vad som är på gång.

”Vi jobbar hårt med att minska vårt koldioxidavtryck. Vi har bland annat utvecklat förnybara material som kan ersätta den fossila plasten som används i våra kartongförpackningar. Vi jobbar också med att snart kunna ersätta aluminiumbeläggningen i våra aseptiska förpackningar. Trots att aluminiumbeläggningen utgör endast cirka 4 procent av förpackningens vikt står den för upp till 25 procent av koldioxidavtrycket.

Plast och aluminium behövs för att göra förpackningen vattentät och se till att förpackningens innehåll inte tar skada av ljus och syre. Förpackningens aluminiumbeläggning minskar på matsvinnet. Aluminium används endast i sådana förpackningar där produkten har en hållbarhet på 6–12 månader och säljs i så kallade varma hyllor i snabbköpen. I de nedkylda hyllorna är produktens livscykel cirka 7–14 dagar och i dessa förpackningar används ingen aluminiumbeläggning.

Vi har en egen konverteringsfabrik i Imatra som tillverkar kartongförpackningar. Den träbaserade råvaran kommer numera uteslutande från finska skogar eftersom importen från Ryssland har upphört.

Vi har kommit fram till att sockerrör är den bästa förnybara råvaran som kan användas i tillverkningen av plast. Vi importerar den växtbaserade plasten från Brasilien. Råvaran har certifierats enligt Bonsucros kriterier. Det innebär att ingen regnskog har skövlats för att bereda plats för sockerrörsodlingar. Certifikatet tryggar också vissa minimikrav som gäller plantagearbetarnas rättigheter.

Vi har övervägt att använda oss av inhemsk tallolja för tillverkningen av förnybar plast, men tillgången på tallolja är tills vidare alltför liten för våra behov. Sockerrören har därtill en tillväxttakt som är sex gånger snabbare än tallskog. Det kan hända att tillgången på tallolja blir större i framtiden och då får vi kanske omvärdera vår strategi.

Koldioxidavtrycket för en enda kartongförpackning i familjestorlek minskar med upp till 87 procent då vi ersätter den fossila oljan med växtbaserad plast. Och då är frakten av plasten från Brasilien till Finland inräknad i våra kalkyler.

Merparten av våra mjölk- och saftförpackningar som säljs i de kalla hyllorna i Finland i dag är förnybara. Till exempel Valio, Fazer och Eckes-Granini har gått i bräschen för den här omvandlingen i samarbete med oss.

Efterfrågan på våra förnybara produkter är stor. Vi säljer kartongförpackningar i över 150 länder. Vi har medvind framför allt i Kina och den sydamerikanska marknaden. Övergången från plast till kartongförpackningar i den anglosaxiska världen går däremot ganska långsamt.

Den globala konsumtionen av mjölkprodukter och saft minskar stadigt, vilket påverkar oss. Den uppgående efterfrågan på havre- eller sojamjölk har inte helt uppvägt bortfallet tills vidare. Å andra sidan vill allt fler företag ersätta metallkonserver med kartongförpackningar. Det är ett växande affärssegment.

Vårt arbete med att ersätta aluminium pågår för fullt. Vi gör tester och satsar på produktutveckling, men vi är inte i mål ännu. Om vi lyckas ersätta aluminium med förnybar plast eller fibrer kommer vårt koldioxidavtryck att minska betydligt.

EU:s regelverk innebär att vi senast i juli 2024 måste ersätta alla plastkorkar i våra kartongförpackningar med korkar som sitter fast i förpackningarna. Det blir en stor omställning.

Vi kommer att göra nya investeringar för att främja återvinningen av plast. Vårt mål är att 10 procent av våra förpackningar ska vara producerade av återvunnen plast om tre år. Ekologiskt hållbara lösningar är otroligt viktiga i vår produktutveckling.”

 

Bild:Tetra Pak

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb