Akava, TEK och de andra medlemsförbunden vill att du ställer högre krav

22.10.2018

Akava och dess medlemsförbund har kört igång en kampanj ”Vaadi parempaa” (”Ställ högre krav”) där man vill fokusera på att utveckla kunnandet och sporra till en livslång förkovran.

Vad betyder detta i praktiken?

1. Ställ högre krav och kräv mer. Diskutera med din arbetsgivare angående dina möjligheter att förkovra dig. Var modig och motivera varför en utbildning gagnar även din arbetsgivare över tid.

2. Följ med vilka möjligheter till utbildning det finns i din bransch. Var aktiv och gör upp mål för ditt eget kunnande.

3. Om du fungerar som förman bör du se till att ditt team kan utbilda sig. Kom ihåg att arbetsgivaren har en skyldighet att ta hand om personalens utveckling.

4. Förhåll dig till ditt jobb så att du ser en möjlighet till att du kan lära dig något nytt. Använd dig av det du lärt dig.

5. Arbetsgivaren har möjlighet att få skatteavdrag eller andra ekonomiska fördelar av att utbilda sin personal. Detta gäller för tre skolningsdagar per år per arbetstagare. Denna utbildning bör förkovra arbetstagarens yrkeskunskaper i sina nuvarande eller framtida arbetsuppgifter.

Här kan du se en kampanjvideo (på finska)

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?