Vad vill man satsa på inom AKY – Akavalaiset Yrittäjät 2019?

22.10.2018

AKY vill påverka utvecklingen av den operativa miljön för företagare genom att ha åsikter om aktuella ärenden under beredning samt genom att göra egna förslag eller motioner.

Det viktigaste målet för påverkan är en förbättring av socialskyddet, befrämjande av förutsättningar för företagsamhet och att den vägen göra det lätt att börja som företagare. AKY vill även föra fram betydelsen av ett kunskapsintensivt företagande. I förhållande till annan företagsamhet har de högre utbildades företag ofta ett tilläggsvärde man vill sälja i stället för en tydlig produkt eller timersättning.

I arbetet skall AKY försöka ta i beaktande även följderna av den nya eventuella landskaps- och socialskyddsreformen. Kommer t.ex. kundkretsen att förändras? Hur förändras det operativa landskapet?

Konkret betyder detta insändare / åsiktsyttringar ensamma eller tillsammans med t.ex. Akava och Finlands Företagare.

Som stöd för arbetet kommer AKY att göra eller låta göras olika videoinspelningar, där vi tar fram exempel på företag eller företagsamhet av högre utbildade

TFiF är medlem i AKY – Akavalaiset yrittäjät genom Teknikens Akademikerförbund (TEK), vilket innebär att alla våra medlemmar med företagarmedlemskap i TFiF/TEK kan använda sig av AKY:s tjänster. AKY:s uppdrag är bland annat att sköta intressebevakning av högutbildade företagares intressen och att ge rådgivning i frågor som berör företagande.

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?