Akavas förbundsmöte godkände riktlinjerna för 2019

27.11.2018

Akavas förbundsmöte hölls måndagen den 19 november där man bl.a. godkände verksamhetsplanen och budgeten för 2019. Inrikesminister Kai Mykkänen höll ett inlägg i samband med förbundsmötet. Ordförande Sture Fjäder gav en överblick av läget i samhället och på arbetsmarknaden.

Man förde intressanta diskussioner om att lyfta upp miljö- och klimatarbete som ett gemensamt uppdrag för Akava-gemenskapen.

I samband med förbundsmötet utdelades förtjänstmedaljen i silver med guldkrans till Jaakko Kiiski som är verksamhetsledare för YTY, förbundet för den privata sektorns förmän och specialister.

Ordförande Fjäder lyfte upp att den politiska agendan just nu starkt färgas av att riksdagens valperiod går mot sitt slut i och med vårens riksdagsval och bildandet av en ny regering. Dessutom påverkas verksamheten av att det snart också är EU val och eventuellt landskapsval i Finland. Den nya regeringen kommer att avgöra Finland linje för de fyra följande åren. Därför är alla dessa val viktiga för hur Akava gemenskapen kan påverka beslutsfattandet.

En fortsatt ekonomisk tillväxt förutsätter att den nya regeringen agerar för att förnya beskattningen, tar fram en ny socialskyddsmodell, förbättrar sysselsättningen märkbart och definierar en kunskapsstrategi för Finland.

I verksamhetsplanen för 2019 kan man läsa om följande helheter: Arbetslivet och sysselsättningen, Socialskyddet och pensionerna, Kunskap ock tillväxt, Ekonomi och beskattning, Europapolitiken, Regionerna och landskapen, Kommunikation, Informationsproduktion, organisationens tillväxt och samarbetet förbunden emellan. På mötet lade man till ärenden om klimatfrågan. Verksamhetsplanen (på finska) hittar du här.

Förbundsmötet godkände Akavas budget för år 2019. Inkomsterna består av medlemsförbundens basavgift på € 3250 och en årsavgift på € 14,00 per beräknad medlem. Avgifterna förblir på samma nivå som 2018. I tillägg till inkomsterna från medlemsförbunden får man avkastningar på placerade medel, i första hand hyror. De största utgiftsposterna är löner och personalkostnader som står för 57% av utgifterna.

Förbundsmötet godkände två st. motionstexter. Den ena gällde hur man i styrelsen hade förberett föredragningslistan för förbundsmötet och den andra handlade om landskapsvalet. De högskoleutbildades samhällsvetares förbunds AKYs representant Arto Aniluoto tog upp frågan om att förtroendet för Fjäders förtroende inte togs upp på föredragningslistan och Juristförbundets Antero Rytkölä ville ta upp frågan om modell och förutsättningar för hur man kan påverka landskapen.

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?