Hur framskrider förnyelserna inom av arbetslöshetstryggheten?

Regeringen har planerat förnyelser inom arbetslöshetsskyddet. Med dessa strävar man till att klargöra arbetsskyddet för företagares anhöriga och underlätta möjligheten att ta emot mindre jobb. Förberedande av aktiveringsmodellen för arbetssökande fortsätter i trepartsförhandlingarna.

Arbetslöshetsskydd för företagares anhöriga

Regeringen har lagt fram ett förslag till lagändring enligt vilket personer som jobbar inom ett familjeföretag men inte har något ägnade i företaget skulle klassas som löntagare. Enligt förslaget skulle ändringen träda i kraft den 1.7.2019.

Läs mera: Lagändring gör situationen klarare för företagares familjemedlemmar (på finska).

Grunden för betalning av jämkad dagpenning

Regeringen har lagt fram ett lagförslag, enligt vilket arbete i liten skala påverkar dagpenningen först i det skede som lönen betalas. Enligt nuvarande uppgifter träder förändringen i kraft den 1.4.2019.

Läs mera: Deltidsarbete i samband med arbetslöshetsersättning underlättas (på finska).

Aktiveringsmodellen

Arbets- och näringsministeriet publicerade i juni ett utkast för arbetssökning på eget initiativ, d.v.s. Aktiveringsmodell II

Enligt förslaget är den arbetslösa skyldig att söka fyra jobb per månad och rapportera om arbetssökning en gång per månad. Förändringar i karenstider föreslogs även. Modellen för arbetssökande på eget initiativ fortsätter i trepartsförhandlingarna. Även den nuvarande Aktiveringsmodellen ses över i dessa förhandlingar.

Läs mera: förberedelserna av aktiveringsmodell II framskrider (på finska)

Liknande nyheter

24.06.2020

TFiF bjuder dig och din familj till Tekniska museet

22.06.2020

Sommarjobbarinfon hjälper då du har frågor

22.06.2020

De temporära förändringarna i arbetslöshetsskyddet föreslås förlängas