Balder Eklöf Eira och Erik Östman är TFiFs nya studerandekontakter

TFiF har anställt Balder Eklöf Eira (till vänster) och Erik Östman (till höger) till nya studerandekontakter för år 2022.

Balder Eklöf Eira studerar på magisterprogrammet International Design Business Management med inriktning på bioteknologi vid Aalto-universitetet. Han har haft flera funktionärsposter inom Teknologföreningen och är för tillfället medlem i De Yngres Råd i TFiF. Balder kommer att ta över som studerandekontakt med ansvar för Otnäs och Gumtäkt efter Rickard Lindroos.

Erik Östman är i slutskedet av sina kandidatstudier i kemi- och processteknik vid Åbo Akademi. Han är för tillfället vice ordförande i Kemistklubben och studentrepresentant i fakultetsrådet vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik. Erik kommer att fungera som studerandekontakt med ansvar för Åbo och Vasa efter Andreas Sweins.

Studerandekontakterna fungerar som en länk mellan studerande på campus och TFiF. De ordnar bland annat evenemang, ansvarar för marknadsföring av tjänster för studerande och representerar TFiF i lokala samarbeten.

Erik och Balder börjar jobba för TFiF 1.12.2021 och tar över som ansvariga studerandekontakter vid årsskiftet. Stort tack till de avgående studerandekontakterna Andreas Sweins och Rickard Lindroos för era arbetsinsatser under året!

Liknande nyheter

17.01.2022

TFiF- och DIFF-medlemmarna deltog i Lucia-insamlingen

14.01.2022

Evenemangsverksamheten under den rådande situationen

04.01.2022

Nya kollektivavtal inom industrin