Balsamering av Forum

04.03.2022

Forum är död. Länge leve Forum!

Affärstidningen Forum kan blicka tillbaka på en stolt historia. Hela 54 årgångar från 1968 till 2021.

Före Forums tider gav TFiF ut Tekniskt forum 1959-67, och dessförinnan Tekniska Föreningens i Finland förhandlingar 1880-1958. I Forum för ekonomi och teknik gick även upp ett antal andra tidningar, Affärsekonomisk Revy 1942-67, Teknikervärlden 1927-67, Byggaren 1924-67 samt Mercator (Tidskrift för Finlands näringsliv) 1906-71.

Tidningarna hade artiklar av enastående kvalitet och av historisk betydelse. På grund av djuplodande och rätt tidlös bakgrundsanalys har de senaste årgångarna dagsaktuell relevans en längre tid framöver.

Det här har lett till att Konstsamfundet ställde frågan vad som kan göras för att skapa ett levande arkiv, ett modernt sätt att göra materialet sökbart och tillgängligt. Frågan har tagits upp inte bara av Forums ägarföreningar – däribland TFiF som den andra största – utan också av de tre senaste chefredaktörerna och deras redaktioner, och inom ramen för Projekt Fredrika har jag ställt upp med lite frivilligarbete för att se hur långt vi kommer av bara farten.

Farten är det än så länge inget fel på. Vi har fått tillgång till samtliga 162 nummer från de senaste 15 åren, 2007-2021, i form av PDF-filer. Ur dessa kan vi rätt så långt automatiskt fiska fram artikeltexterna och göra dem tillgängliga på forummag.fi. För att hänge mig åt lite IT-porr: Ur 617 MB PDF-filer skapar vi HTML-filer med ett Python-skript pdf2txt i modulen pdfminer3, och ur HTML kan vi sedan med Python-modulen BeautifulSoup luska ut det mesta om texten.

Följande steg blir att publicera texterna på forummag.fi, för endel i tidningen publicerade texter saknas på webben. Rättigheterna finns, men Forum ville inte kannibalisera papperstidningarna.

Via våra skript ska vi enkelt kunna publicera sammanfattande artiklar per företag eller per person som intervjuats eller förekommit på nyhetsplats. Alla artiklar som nämner Mårten Mickos! Allt om Wärtsilä! Vi kan också indexera sidor enligt andra intressanta nyckelord – allt om Ukraina, allt om Raseborg.

Startpunkten för ”nygamla” forummag.fi-webbsajten är att existerande länkar (URL:ar) bör fortsätta att fungera, inklusive lässtatistik. Vi ska alltså lägga till, men inte söndra det som finns. Forums webbsidor är gjorda på klassiskt maner med WordPress, så omöjligt är det inte.

Svårare, men på inget vis omöjligt, blir det med åren 1968-2006. Ett segt rykte bland de gamla chefredaktörerna hävdar att upplagorna från sent 1990-tal till 2006 redan ska finnas i digital form, i ett lager på Hufvudstadsbladet eller Västra Nyland. Det här ryktet håller vi på att följa upp. Det som redan är digitalt behöver inte digitaliseras, utan kunde direkt gå igenom samma behandling som 2007-2021.

De äldsta 30 årgångarna måste skannas in för hand. Och det kan vi i och för sig göra också för nio årgångar av Tekniskt forum och 79 årgångar av Tekniska Föreningens i Finland förhandlingar. Förstås blir det en kostnadsfråga. Vi vet ännu inte vad kalaset för inskanning kostar, eller vem vi ska vända oss till (har du tips?). Vi vet inte hur besvärligt det blir att köra programmet Transkribus för att förvandla de skannade bilderna till läsbar text. Först när texterna finns i transkriberad form är de riktigt användbara.

Användbarheten ökar märkbart om informationen läggs ut på öppen data. I en idealisk värld läggs äldre texter ut på Wikisource, och bilder på Wikimedia Commons. Ännu centralare är att göra det enkelt för alla som är intresserade – historiker, ekonomer, privatpersoner – att hänvisa till gamla Forum-artiklar ur Wikipedia. Också det här ska vara möjligt utan enorm resursåtgång.

Ett kapitel för sig är upphovsrätten. Den glädjer inte mången ingenjör i det här fallet. Vad jag förstår finns det inget ekonomiskt intresse i dessa gamla publikationer, inga pengar att hämta för vare sig skribenter eller TFiF. Förstås måste vi följa lagar och förordningar. Men de främsta intresset, både hos skribenternas och TFiF, torde vara att bevara texterna för eftervärlden, och göra dem tillgängliga för en bredare allmänhet. Här behöver vi tips om vad man kan göra och hur; olja i maskineriet, inte sand.

Forum är inte bara en affärstidskrift. Affärsnätverket Forum var i sin glans dagar Finlands tredje största nätverk på LinkedIn. Efter tidskriften Forum behöver någon ta vid där; den bollen är öppen att ta emot. Och via adressen kansli@tfif.fi kan du komma med din feedback till oss.

Gör vi allt detta, dör Forum inte. Forum får en form av evigt liv, där tidskriften inte bara är balsamerad utan får flitiga besök av dagens TFiF-medlemmar och andra intressenter. Som sagt, leve Forum!

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb