Deltag i valet av TFiF:s styrelse – var med och påverka!

21.09.2018

Hur ser styrelsen ut?
Styrelsen består av ordförande,
I vice ordförande och II vice ordförande samt ett antal medlemmar, däribland även representanter för studentorganisationerna. Som sekreterare fungerar föreningens verksamhetsledare.
Ett styrelsemandat är 3 år och styrelsens rotation är uppbyggd så att det årligen är 3 ledamöter som står i tur att avgå för att säkra såväl kontinuitet som förnyelse i styrelsearbetet.

Vad jobbar styrelsen med?
Styrelserna leder föreningen. I det ingår stadgade uppgifter såsom bl.a. bokslut och verkställande av föreningsmötenas beslut. Det viktigaste kanske ändå är att jobba med framtidsplaner och att utveckla verksamhetsformer tillsammans med olika organ inom föreningen så att verksamheten motsvarar medlemmarnas behov och önskemål.

Vem kan ställa upp i valet?
TFiF har en valkommitté till vars ansvar det hör att ta fram kandidater för styrelseposter. Ifall du är intresserad av styrelsearbetet kan du kontakta valkommittén och meddela dem ditt intresse att ställa upp. Du kan även kontakta valkommittén och föreslå kandidater som du tycker skulle vara lämpliga för valkommittén att kontakta. Du kan också meddela ditt intresse eller lämna in kandidatförslag till kansliet eller verksamhetsledaren som vidarebefordrar informationen till valkommittén. Du kan naturligtvis även kontakta någon av de sittande styrelsemedlemmarna.

Hur väljs styrelsen?
På valmötet väljs personer till de poster som skall besättas. Styrelsesammansättningen är uppbyggd så att en del av styrelsen byts ut årligen. Studerande (Yngre medlemmar) representeras i styrelserna av sittande ordförande i Teknologföreningen (TF) respektive Kemistklubben (KK).

Vem kan rösta?
Som ordinarie medlem har man rösträtt i föreningen och för att organisationen skall ha en styrelse med ett så brett stöd som möjligt så är det viktigt att medlemmarna använder sin rösträtt.

Delta i valmötet tisdagen den 27 november och utnyttja din rösträtt!

TFiF styrelse 2018
Pia Kåll, ordförande 2017 – 2019
Anders Hedman, I viceordförande 2018 – 2020
Vendla Sandström, II viceordförande 2017 – 2018

Ledamöter
Svante Degerth 2018 – 2020
Mikael Federley 2017 – 2018
Markus Linder 2017 – 2019
Hanna Lindqvist 2018 – 2019
Linda Norrgård 2018 – 2020
Siv Pensar 2016 – 2018
Oscar Björklund 2018
teknologerna vid Aalto universitetet
Oskari Lehtinen 2018
teknologerna vid Åbo Akademi

Mötesmaterialet läggs upp på webben närmare mötet samt delas ut på plats.

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?