18.04.2023

Tekniska Föreningen i Finlands årsmöte 2023

Tekniska Föreningen i Finland r.f. kallar till årsmöte tisdagen den 18.4.2023 klockan 17.30. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden som berör årsmötet. Innan mötet, klockan 17.00, serverar vi en bit mat. Du kan delta i årsmötet på plats i Orfeus Lounge alternativt på distans via Teams. Du får gärna anmäla dig på förhand så att vi […]

Anmäl dig Läs mera