26.10.2023

Artificiell Intelligens: Ska AI ta över? Vad gör vi sen?

Artificiell Intelligens används dagligen även om det inte alltid är helt uppenbart för den enskilda människan. Algoritmer styr inom vården, serviceutbud, marknadsföring osv. och används för att effektivera processer och utveckla bättre produkter som t.ex. självkörande bilar och robotar som levererar uppköp.

Anmäl dig Läs mera
28.11.2023

TFiF valmöte

Deltag i valet av TFiFs styrelse – var med och påverka! Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till valmöte tisdagen den 28.11.2023 klockan 17.30 i Orfeus Lounge.

Läs mera