22.03.2022

Kom med och diskutera TFiFs strategi

Vet du vad som är på gång inom vår förening? Har du önskemål om föreningens verksamhet? Under år 2021 har en strategigrupp inom föreningens styrelse arbetat med frågor kring föreningens verksamhet. Vi har tittat på bl.a. hur verksamheten skall se ut, vad medlemskapet skall omfatta, kommunikationen inom föreningen, intressebevakning på svenska m.m.

Anmäl dig Läs mera