Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

23.04.2024

Stormossen i Korsholm har i drygt 30 på ett smart sätt dragit nytta av hushållens bioavfall som inte kan brännas till energi på ett effektivt sätt. I stället för att förbli en obrukbar massa rötas avfallet i avfallshanteringsbolagets biogasanläggningar och blir till värdefullt drivmedel för inte bara lokaltrafiken, utan även för privatägda fordon.

Illustration: Stormossen/Studio Andrei

 

Vi tar det hela från början: i mitten av 1980-talet stod tjänstemän och politiker i Vasa inför ett problem. Stadens avstjälpningsplats skulle stänga och behovet av ett nytt ställe att deponera invånarnas hushållsavfall gjorde sig påmint. I grannkommunen Korsholm fanns en befintlig avstjälpningsplats med tillräckligt stor kapacitet för att hantera avfall från båda orterna. Tillsammans bestämde sig beslutsfattarna för att göra något vettigt av hushållens sopor och bildade 1985 aktiebolaget Stormossen. Tre år senare startade den första biogasanläggningen i sitt slag i Finland, den andra i sitt slag i Europa. I dag ingår sex kommuner i bolaget.

– 2015 slöts ett avtal med Vasa där det stod att Stormossen ska förse stadens kollektivtrafik med biogas. Staden köpte då in 12 gasdrivna bussar, i dag består fordonsparken av 21 biogasdrivna bussar. Den biogas som blir över säljs i våra egna tankstationer i första hand till tankning av lastbilar och större fordon, bland annat åtta sopbilar, men också till privatägda personbilar, säger Håkan Hagberg, business controller på Stormossen.

Från komposten till bränsletanken

Biogas produceras, förenklat förklarat, när mikroorganismer bryter ner organiskt material och slam i en syrefri, ungefär 50 grader varm miljö. Processen tar omkring 20 dagar och kallas anaerob rötning. Stormossen har i dag två reaktorer för framställning av biogas och planerar att investera i en tredje som ska vara klar att tas i bruk 2025. Bolaget sålde ifjol 1,26 miljoner kilo fordonsgas.

– För att biogasen ska duga som bränsle behöver den renas i en process där man separerar koldioxid, svavelväte och vatten för att få fordonsgas som består av minst 96 procent metan. I praktiken betyder det här att den metangas som framställs på Stormossen motsvarar den fossila naturgasen som importeras till Finland. Med de volymer vi producerar i dag har vi redan nått de målsättningar vi enligt vår prognos skulle nå om ungefär fyra år.

Stormossens första egna tankstation för biogas öppnade sina kranar på det egna verksamhetsområdet i Korsholm 2017, tre år senare öppnade nästa station i Vasa. Tankstationerna går under namnet BIG och tillhör en kedja som samlar tankstationer för biogas i samarbete med avfallshanteringsbolagen i Birkaland och Södra Karelen som upprätthåller egna stationer. I början av år 2023 öppnades ytterligare en BIG tankstation i Edsevö strax utanför Jakobstad i bolaget PK-Biogas regi.

Ett tillfälligt drivmedel?

Tillväxtpotentialen för biogas som drivmedel finns i dag speciellt på tunga fordonssidan, vilket har med regleringar från EU göra. I dag klassificeras alla gasbilar, även personbilar som går på biogas, enligt utsläppsmängder från naturgas. Eftersom naturgasen är ett fossilt bränsle är de här nivåerna i regel högre än utsläpp från biogas och håller sig inte under de gränsvärden som EU satt upp för framtiden. Därför har både Finland och Sverige lobbat för ändrade regleringar gällande just gasdrivna fordon.

– Vi får hoppas på en förändring här. Det finns ytterligare ett förslag på EU-nivå att alla fordon i städernas lokaltrafik ska ha nollustläpp senast 2030. Det betyder i förlängningen att det sannolikt kommer att bli en ökning av elbussar och vätgasbussar och mindre biogasbussar. Utbudet på nya gasdrivna personbilar har minskat de senaste åren, men det är bra att veta att man också kan konvertera en bensinbil till att även drivas med gas.

Finns det något annat man kan använda biogasen till än fordonsbränsle? 

– Absolut, det finns möjligheter inom till exempel lantbruk där man kan ta tillvara gödsel för att tillgodose elförbrukningen på jordbruken. Ett bra exempel på ett företag som gör just det här är Jeppo Biogas, som utöver att sälja fordonsgas även förser industrier med gas för produktion av processvärme. Inom branschen talar vi om något som kallas ”end-of-waste” som i praktiken betyder att man lyckas göra avfall till en högvärdig produkt. Det här är något som alla invånare kan bidra till genom att sortera sitt bioavfall och därmed också göra en miljögärning. Att vi lyckats nå hit är mycket tillfredställande.

 

Liknande artiklar

16.05.2024

Regeringens nya giv gör livet surt för tekniskt utbildade invandrare

14.05.2024

Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

07.05.2024

Stort intresse för utbytesstudier