Innovationspriset för kvinnor till professor Heli Jantunen

03.06.2019

Riksdagens talman Paula Risikko har tilldelat professor Heli Jantunen innovationspriset för kvinnor för en ny lågtemperaturmetod för tillverkning av keramiska komponenter. Professor Jantunen arbetar vid Uleåborgs universitet.

Professor Jantunen är den första att ta fram en metod för tillverkning av elektrokeramer i ultralåg temperatur. Den nya generationens elektrokeramer utgör ett revolutionerande genombrott på global nivå. De kan tillverkas energieffektivt vid lägre temperatur och med nya material och de är miljövänliga. Tillverkningen kan ske lokalt i korta serier med 3D-teknik. Den nya teknikens uppskattade marknad uppgår till cirka 900 miljoner US-dollar, och produkterna utgörs i huvudsak av miniatyriserade sensor-, RF- och mikrovågsmoduler samt av filter, brytare och antenner i telekomtillämpningar.

Tillverkningen av keramiska komponenter har hittills krävt temperaturer som är för höga för de halvledar- och polymermaterial som allmänt används i elektronik. Dessa material har därför inte kunnat kombineras med keramer. Jantunens forskargrupp har lyckats få ned tillverkningstemperaturen för keramiska komponenter till under 500 grader, och under vissa villkor ända ned till rumstemperatur, vilket gör det möjligt att direkt kombinera keramiska komponenter med temperaturkänsliga material och utveckla nya tillämpningar. Den av Jantunen utvecklade metoden har sänkt energibehovet med upp till 15–30 procent, vilket inte bara tillåter avsevärt billigare produktionsanläggningar och enklare processer utan också en miljövänligare produktion. Tillverkningsmetoden har med framgång utnyttjats exempelvis för tillverkning av en keramisk antenn.

Innovationspriset beviljas av riksdagen för att uppmärksamma årsdagen för den allmänna och lika rösträtten, som infördes den 1 juni 1906. Priset är 110 000 euro och delas år 2019 ut för tredje och sista gången. Priset kan ges till en kvinna eller en grupp av kvinnor för en vetenskapligt betydande teknisk eller ekonomisk innovation.

Den praktiska processen kring utmärkelsen handhas av Teknikakademin i Finland TAF. Pristagaren har utsetts av riksdagens kanslikommission.

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?