KOKO-kassan informerar: permittering och arbetslöshet som följd av Coronaepidemin

Kassan för de högt utbildade KOKO har förberett sig på många sätt för en betydande ökning av understödsansökningar. ”Vi följer fortgående situationen och gör förändringar enligt behov i våra arbetsprocesser. Vi har ökat vår personal och skolar in nya. Vi för även en aktiv dialog med ministerierna, för att kunna nyttja alla lättnader i behandlingen av ansökningar som kommer via lagändringar” säger direktören för kassan Outi Mäki.

”Behandlingssituationen för understödsansökningar är för tillfälle bra inom KOKO-kassan, men följderna av Coronaepidemin kommer att märkas som en avsevärd ökning inom två veckor. Vi gör allt för att behandlingstiderna inte skall bli för långa”.

Mäki berättar också att kassan ökat sin kommunikation såväl i egna kanaler som via sina sina samarbetsorganisationer för att behövlig innformation skall nå medlemskåren möjligast väl.

Läs hela pressmeddelandet här (på finska).

Information på svenska:

Liknande nyheter

21.09.2020

Teknikens Akademiker TEKs fullmäktige valde diplomingenjör, riksdagsledamot Mari-Leena Talvitie till ordförande för TEKs styrelse med rösterna 44 – 33

11.09.2020

Löntagarkassan KOKOs rusning lättar

04.09.2020

Mentorprogrammet TFiX – din medlemsförmån