KOKO-kassan informerar: permittering och arbetslöshet som följd av Coronaepidemin

02.04.2020

Kassan för de högt utbildade KOKO har förberett sig på många sätt för en betydande ökning av understödsansökningar. ”Vi följer fortgående situationen och gör förändringar enligt behov i våra arbetsprocesser. Vi har ökat vår personal och skolar in nya. Vi för även en aktiv dialog med ministerierna, för att kunna nyttja alla lättnader i behandlingen av ansökningar som kommer via lagändringar” säger direktören för kassan Outi Mäki.

”Behandlingssituationen för understödsansökningar är för tillfälle bra inom KOKO-kassan, men följderna av Coronaepidemin kommer att märkas som en avsevärd ökning inom två veckor. Vi gör allt för att behandlingstiderna inte skall bli för långa”.

Mäki berättar också att kassan ökat sin kommunikation såväl i egna kanaler som via sina sina samarbetsorganisationer för att behövlig innformation skall nå medlemskåren möjligast väl.

Läs hela pressmeddelandet här (på finska).

Information på svenska:

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?