Kommunalval 2021

TFiF vill stöda sina medlemmar som kandiderar i kommunalvalet denna vår. Nedan hittar du de medlemmar som ställer upp i valet indelade per kommun.

Kandidater

Esbo


Gustav Båsk, pensionär

SFP
länk till kandidatsida >>

”Jag vill jobba för seniorernas bästa i Esbo”

 

 

 

Linda Sederholm, doktorstuderande
SFP
Länk till kandidatsida >>

”Jag vill jobba för bra utbildning, ekologisk hållbarhet, och att lagstadgade medborgarrättigheter uppfylls också i praktiken. Mer diversitet och tekniskt kunnande i politiken ger bättre beslut!”

Grankulla

Christoffer Lindqvist, pensionär
SFP
länk till kandidatsida >>

Grankullabo sedan 1982. Är gift sedan 42 år och har tre vuxna barn och 8 barnbarn. Pensionär, tidigare ledande befattningar i näringslivet i Finland och utomlands. Är fullmäktgesuppleant, medlem i samhällstekniskutskottet och byggnadsutskottet samt är styrelseordförande för stadens hyresfastigheter.

Hangö


Tom Kullberg, företagare

SFP
länk till kandidatsida >>

– företagande och tvåspråkig service – nu och i framtiden
– arbetsmöjligheter, förbindelser och skolor lockar till boende i vår stad
– deltidsboende, distansarbetare, arbetskraftsinvandring och besökare gynnar näringsliv, befolkningsutvecklingen och turism
– utveckla Hangö, även som en del av skärgården och Svenskfinland

Helsingfors


Håkan Lövdahl, VD

SFP
länk till kandidatsida >>

Som ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige vill jag jobba för att utveckla och bevara de svenska strukturerna i Helsingfors. Som småbarnsförälder är mitt fokus på barndagvård, grundskoleutbildning samt hälsovård. Mycket intresserad av företagsverksamhet. Jobbar med att utveckla det finlandssvenska redovisningssystemet yri.fi

 

Kyrkslätt


Jerri Kämpe-Helenius, controller

SFP
länk till kandidatsida >>

”Din främste KÄMPE för en smidig vardag!”

 

 


Peter Sundelin, Verkställande direktör

SFP
länk till kandidatsida >>

”56 år, hustru My, 4 vuxna barn. Bor något väster om Kyrkslätts centrum.
DI , VD för PQR Consult (VVS- och elplanering).
30 års erfarenhet av VVS branschen med speciell focus på ett gott inomhusklimat. Idrott som engagerar ungdomar är viktig. Möjlighet för alla att kunna hitta en aktivitet som befrämjar välmående. Via min hustru inom vårdbranschen har jag inblick i äldreomsorgen och via mina döttrar i småbarnspedagogiken. Kyrkslätt skall utveckla sin potential som en attraktiv och trygg kommun.”


Stefan Törnqvist, företagare

Samlingspartiet
länk till kandidatsida >>

”56 år, gift med två vuxna döttrar. Studerat produktionsekonomi i Otnäs. Kyrkslättbo (Jorvas) sedan år 1990. Förflutet som specialist, företagare och VD i finansbranschen. Driver mitt enmannaföretag, har tid att försöka förbättra våra vägar och lättrafikleder och få kommunen att skapa enkla och friska byggnader istället för skrytbyggen. Skall vara enkelt att röra sig med bil i Kyrkslätt.”

Raseborg


Otto Långvik, forskare

SFP
länk till kandidatsida >>

”Jag har bott i Karis sen 2005. Till familjen hör fru och tre barn. Jag vill göra det möjligt att Raseborg skall utvecklas och växa. Jag vill bidra med att utveckla hållbara lösningar som bidrar till att förbättra livskvaliteten för oss alla i Raseborg”.

 

 

Jan Krister Lindholm, företagare
Obunden/SFP
länk till kandidatsida >>

”Jag har under mina år som företagskonsult och ordförande för Företagarna i Raseborg jobbat med att utveckla samarbetet mellan staden och företagen. Det vill jag fortsätta med. Också kultur- och idrottsverksamheten står mig nära.
Jag har bott i Raseborg i snart 25 år, är gift och har två vuxna barn och två bonusbarn och sammanlagt fem barnbarn i skolåldern”.

Vanda


Karl Kristian Rehnström, regiondirektör

SFP
länk till kandidatsida >>

”Vi kan inte använda mer pengar än vad som finns och skattehöjningar är inte ett hållbart alternativ. Samtidigt måste god och tillgänglig service garanteras. Ekvationen är inte enkel. Jag är en beslutsfattare med erfarenhet från näringslivet och ett ekonomiskt tänk. Vi behöver NY ENERGI I VANDA”.

Vasa

 

Dan Inborr, Product manager
SFP
länk till kandidatsida >>

”För ett klimatsmart och internationellt Vasa!”

Nyheter

06.05.2021

Vinnare i utlottningen av teknologmössor

20.04.2021

TFiF ny medlem i Förbundsarenan

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?