Kommunalval 2021

TFiF vill stöda sina medlemmar som kandiderar i kommunalvalet denna vår. Nedan hittar du de medlemmar som ställer upp i valet indelade per kommun.

Är du också TFiF-medlem och kandidat, men saknas på den här sidan?

Om du ställer upp i valet kan du fram till den 10.6 fylla i blanketten för publikation av dina kandidatuppgifter så publicerar vi dem här.

Kandidater

Esbo


Gustav Båsk, pensionär

SFP
länk till kandidatsida >>

”Jag vill jobba för seniorernas bästa i Esbo”

 

 

 

Linda Sederholm, doktorstuderande
SFP
Länk till kandidatsida >>

”Jag vill jobba för bra utbildning, ekologisk hållbarhet, och att lagstadgade medborgarrättigheter uppfylls också i praktiken. Mer diversitet och tekniskt kunnande i politiken ger bättre beslut!”

Grankulla

Christoffer Lindqvist, pensionär
SFP
länk till kandidatsida >>

Grankullabo sedan 1982. Är gift sedan 42 år och har tre vuxna barn och 8 barnbarn. Pensionär, tidigare ledande befattningar i näringslivet i Finland och utomlands. Är fullmäktgesuppleant, medlem i samhällstekniskutskottet och byggnadsutskottet samt är styrelseordförande för stadens hyresfastigheter.

Hangö


Stephan Horn, arkitekt

SFP
länk till kandidatsida >>

Ställde första gången upp för 4 år sedan. Sitter med i fullmäktige, miljönämnden och som viceordförande i kulturnämnden i Hangö. Ersättare i bl.a. stadsstyrelsen. Sedan drygt ett år ordf. för lokalavdelningen och är nyvald viceordförande för SFP Nyland. Har med kunskap, iver och energi skött mina uppdrag fortsätter på samma sätt om jag får nytt förtroende. Suttit tidigare 12 år i TFIF:s styrelse av vilka 11 som viceordförande.

 

Tom Kullberg, företagare
SFP
länk till kandidatsida >>

– företagande och tvåspråkig service – nu och i framtiden
– arbetsmöjligheter, förbindelser och skolor lockar till boende i vår stad
– deltidsboende, distansarbetare, arbetskraftsinvandring och besökare gynnar näringsliv, befolkningsutvecklingen och turism
– utveckla Hangö, även som en del av skärgården och Svenskfinland

Helsingfors

 

Björn-Erik Fant, docent, pensionär
SFP
länk till kandidatsida >>

Jag har forskat och undervisat vid Helsingfors universitet. Internationellt samarbete. Erfarenhet av universitetsadministration samt högskolepolitik. Satsning på individuell vägledning i grundskolan och på andra stadiet höjer motivationen och motverkar utslagning. Företagens behov skall beaktas i all planering. Skapa trygghet för de äldre i äldreomsorgen.

 


Håkan Lövdahl, VD

SFP
länk till kandidatsida >>

Som ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige vill jag jobba för att utveckla och bevara de svenska strukturerna i Helsingfors. Som småbarnsförälder är mitt fokus på barndagvård, grundskoleutbildning samt hälsovård. Mycket intresserad av företagsverksamhet. Jobbar med att utveckla det finlandssvenska redovisningssystemet yri.fi

 

Kyrkslätt


Jerri Kämpe-Helenius, controller

SFP
länk till kandidatsida >>

”Din främste KÄMPE för en smidig vardag!”

 

 


Peter Sundelin, Verkställande direktör

SFP
länk till kandidatsida >>

”56 år, hustru My, 4 vuxna barn. Bor något väster om Kyrkslätts centrum.
DI , VD för PQR Consult (VVS- och elplanering).
30 års erfarenhet av VVS branschen med speciell focus på ett gott inomhusklimat. Idrott som engagerar ungdomar är viktig. Möjlighet för alla att kunna hitta en aktivitet som befrämjar välmående. Via min hustru inom vårdbranschen har jag inblick i äldreomsorgen och via mina döttrar i småbarnspedagogiken. Kyrkslätt skall utveckla sin potential som en attraktiv och trygg kommun.”


Stefan Törnqvist, företagare

Samlingspartiet
länk till kandidatsida >>

”56 år, gift med två vuxna döttrar. Studerat produktionsekonomi i Otnäs. Kyrkslättbo (Jorvas) sedan år 1990. Förflutet som specialist, företagare och VD i finansbranschen. Driver mitt enmannaföretag, har tid att försöka förbättra våra vägar och lättrafikleder och få kommunen att skapa enkla och friska byggnader istället för skrytbyggen. Skall vara enkelt att röra sig med bil i Kyrkslätt.”

Larsmo


Jan-Anders ”Jonte” Fagerhed,
Technical service, development & sales manager

SFP
länk till kandidatsida >>

Jag är född och uppvuxen i Fagernäs, Larsmo och bor där sedan 1998 tillsammans med min hustru Minna. Jag jobbar på Walki i Jakobstad, främst med teknisk kundservice och produktutveckling. Jag vill jobba för en fortsatt utveckling av ett självständigt och välmående Larsmo. Vill speciellt jobba med miljöfrågor och tekniska saker.

Pargas

 

Mi Adolfsson
SFP
länk till kandidatsida >>

22 år av skärgårdsboende, nästan. För tillfället studerar jag Kemi- och Processteknik vid Åbo Akademi, före det var det International Business vid Aalto-Universitetet i St. Michel som gällde.
Jag vill se att Pargas utvecklar tjänster och möjligheter som kan skapa nyinflyttning men även hålla kvar oss som har havet nära hjärtat.

Raseborg


Otto Långvik, forskare

SFP
länk till kandidatsida >>

”Jag har bott i Karis sen 2005. Till familjen hör fru och tre barn. Jag vill göra det möjligt att Raseborg skall utvecklas och växa. Jag vill bidra med att utveckla hållbara lösningar som bidrar till att förbättra livskvaliteten för oss alla i Raseborg”.

 

 

Jan Krister Lindholm, företagare
Obunden/SFP
länk till kandidatsida >>

”Jag har under mina år som företagskonsult och ordförande för Företagarna i Raseborg jobbat med att utveckla samarbetet mellan staden och företagen. Det vill jag fortsätta med. Också kultur- och idrottsverksamheten står mig nära.
Jag har bott i Raseborg i snart 25 år, är gift och har två vuxna barn och två bonusbarn och sammanlagt fem barnbarn i skolåldern”.

Sibbo

Charlotta Engblom, utvecklingschef
SFP
länk till kandidatsida >>

Jag vill verka för vår hemkommun och gemenskap i Sibbo, där människor trivs och barnen har möjlighet att växa och vara lyckliga. Sibbos attraktion och styrka skall finnas i naturen och småskaligheten. Vi behöver en liten men stark förvaltning, en ekonomi som är i balans och redskap för att växa hållbart. I tillväxten skall vi skall ta med invånarna och respektera natur- och kulturvärden.

Vanda


Karl Kristian Rehnström, regiondirektör

SFP
länk till kandidatsida >>

”Vi kan inte använda mer pengar än vad som finns och skattehöjningar är inte ett hållbart alternativ. Samtidigt måste god och tillgänglig service garanteras. Ekvationen är inte enkel. Jag är en beslutsfattare med erfarenhet från näringslivet och ett ekonomiskt tänk. Vi behöver NY ENERGI I VANDA”.

Vasa

 

Dan Inborr, Product manager
SFP
länk till kandidatsida >>

”För ett klimatsmart och internationellt Vasa!”

 

 

 

Aktuellt

17.06.2024

Om jag blir uppsagd

13.06.2024

Kom med i TFiFs motorcykelklubb ”MC TFiF”

11.06.2024

Cementindustrin stryper sina klimatutsläpp – forskare varnar för överoptimism