Ledigt jobb: Är du vår nya serviceassistent? 

Tekniska Föreningen i Finland, TFiF, är en aktiv förening med brett evenemangsutbud. Vi söker dig som vill arbeta med både medlemsservice och ansvara för vår medlemslounge i centrala Helsingfors. Till dina ansvarsområden hör kontakt och service i medlemsärenden samt ansvar för ordningen och betjäningen i vår medlemslounge.  

Vi erbjuder dig en deltidsanställning med omväxlande arbetsuppgifter som du sköter både närvarande i loungen och vid behov delvis på distans i vår dynamiska och flexibla arbetsgemenskap. 

Du lyckas bäst i dina uppgifter ifall du 

 • är öppen och initiativtagande 
 • kan självständigt ta tag i olika arbetsuppgifter samt planera din arbetsvecka 
 • är intresserad av att lära dig nytt, vi utbildar dig gällande medlemsservicen och har ett fungerande koncept för servicenivån. Vi använder Odoo för vårt medlemsregister 
 • tycker om att arbeta med människor 
 • kan ansvara för ett nyckelhanteringsregister 
 • är bekväm med att både ansvara för beställningar som servering och rengöring av loungeutrymmena 
 • uttrycker dig flytande på svenska samt har goda kunskaper i finska 
 • har hygienpass, vid behov hjälper vi med detta 

Arbetet är deltid 19h/vecka och fördelas enligt önskemål på 4-5 dagar i veckan. Arbetet sker i huvudsak kvällstid mellan klockan 15 – 20. Vårt medlemsutrymme Orfeus Lounge är beläget på Eriksgatan 2, Helsingfors. Vi hoppas du kan börja hos oss 16.8.2021.

Intresserad? 

Skicka din fritt formulerade ansökan inklusive CV till annika.nylander@tfif.fi senast den 27.6.2021.

Vid frågor kan du kontakta Annika Nylander antingen per e-post eller per telefon 044 526 6452.

Tekniska Föreningen i Finland, TFiF, är föreningen för svenskspråkiga diplomingenjörer, arkitekter, naturvetare och studerande. Sammanlagt är vi ca 4700 medlemmar i föreningen. TFiF stöder sina medlemmar i deras professionella utveckling från studietiden genom hela karriären.  Ett medlemskap hos oss öppnar dörren till ett nätverk på svenska. 

Länk till dataskyddsbeskrivning för rekrtyeringsregister

Liknande nyheter

28.09.2021

Vi rekryterar en studerandekontakt i Otnäs och Gumtäkt

21.10.2021

Teknologiteamets höjdpunkt vid Sandviks testgruva

03.10.2021

Anonym rekrytering sänker utseende-koeficienten

Vi som jobbar på TFiF

Annika Nylander

Verksamhetsledare

Annika ansvarar för:

 • Stiftelsen
 • Ekonomi
 • Externt samarbete
 • IT
044 526 6452

Ira Vaskola

Organisationsassistent

Ira ansvarar för:

 • Medlemsärenden (TFiF, TEK/KOKO)
 • Programverksamhet (marknadsföring, anmälningar)
 • Medlemsbrev & Gula Bladet

 

040 5852 586

Emilia Juslin

Projektkoordinator

Emilia ansvarar för:

 • Studerandeverksamhet
 • Stipendier och understöd
 • Sociala medier
 • Mentorprogrammet TFiX
 • TekNatur
040 657 8716

Klara Nyberg

Serviceassistent

Klara arbetar med:

 • Nycklar till och bokning av Orfeus Lounge
 • Medlemsärenden (TFiF, TEK/KOKO)
040 577 1941

Mia Adolfsson

Ombudsman

Mia jobbar som TFiF/TEK ombudsman i Åbo.

 

040 5746668

Rickard Lindroos

Studerandekontakt (TFiF)

Rickard är TFiFs studerandekontakt i Otnäs och Gumtäkt. Till Rickard kan du vända dig i frågor om:

 • Studerandemedlemskap
 • TFiFs tjänster och service för studerande
 • Sponsorering av studerandeföreningar
 • Studerandeverksamhet i Otnäs och Gumtäkt

Rickard hjälper dig eller kan berätta hur du skall gå till väga eller vem du skall kontakta.

045 679 4328

Andreas Sweins

Studerandekontakt (TFiF)

Andreas är TFiFs studerandekontakt i Åbo och Vasa. Till Andreas kan du vända dig i frågor om:

 • Studerandemedlemskap
 • TFiFs tjänster och service för studerande
 • Sponsorering av studerandeföreningar
 • Studerandeverksamhet i Åbo och Vasa

Andreas hjälper dig eller kan berätta hur du skall gå till väga eller vem du skall kontakta.

050 403 8737

Otto Runola

Studerandekontakt (TFiF/TEK)

Otto är TFiFs och TEKs gemensamma studerandekontaktperson i Vasa. Till Otto kan du vända dig i frågor om:

 • Studerandemedlemskap
 • TEKs och TFiFs tjänster och service för studerande
 • Studerandeföreningarnas TFiF/TEK-kontaktpersoner
 • Studerandeverksamhet i Vasa

Otto hjälper dig eller kan berätta hur du skall gå till väga eller vem du skall kontakta.

044 029 1297

Rita Ojaniemi

Studerandekontakt (TFiF/TEK)

Rita är TFiFs och TEKs gemensamma studerandekontaktperson i Åbo. Till Rita kan du vända dig i frågor om:

 • Studerandemedlemskap
 • TEKs och TFiFs tjänster och service för studerande
 • Studerandeföreningarnas TFiF/TEK-kontaktpersoner
 • Studerandeverksamhet i Åbo

Rita hjälper dig eller kan berätta hur du skall gå till väga eller vem du skall kontakta.

045 884 6533