Ledigt jobb: Är du vår nya serviceassistent? 

10.06.2021

Tekniska Föreningen i Finland, TFiF, är en aktiv förening med brett evenemangsutbud. Vi söker dig som vill arbeta med både medlemsservice och ansvara för vår medlemslounge i centrala Helsingfors. Till dina ansvarsområden hör kontakt och service i medlemsärenden samt ansvar för ordningen och betjäningen i vår medlemslounge.  

Vi erbjuder dig en deltidsanställning med omväxlande arbetsuppgifter som du sköter både närvarande i loungen och vid behov delvis på distans i vår dynamiska och flexibla arbetsgemenskap. 

Du lyckas bäst i dina uppgifter ifall du 

 • är öppen och initiativtagande 
 • kan självständigt ta tag i olika arbetsuppgifter samt planera din arbetsvecka 
 • är intresserad av att lära dig nytt, vi utbildar dig gällande medlemsservicen och har ett fungerande koncept för servicenivån. Vi använder Odoo för vårt medlemsregister 
 • tycker om att arbeta med människor 
 • kan ansvara för ett nyckelhanteringsregister 
 • är bekväm med att både ansvara för beställningar som servering och rengöring av loungeutrymmena 
 • uttrycker dig flytande på svenska samt har goda kunskaper i finska 
 • har hygienpass, vid behov hjälper vi med detta 

Arbetet är deltid 19h/vecka och fördelas enligt önskemål på 4-5 dagar i veckan. Arbetet sker i huvudsak kvällstid mellan klockan 15 – 20. Vårt medlemsutrymme Orfeus Lounge är beläget på Eriksgatan 2, Helsingfors. Vi hoppas du kan börja hos oss 16.8.2021.

Intresserad? 

Skicka din fritt formulerade ansökan inklusive CV till annika.nylander@tfif.fi senast den 27.6.2021.

Vid frågor kan du kontakta Annika Nylander antingen per e-post eller per telefon 044 526 6452.

Tekniska Föreningen i Finland, TFiF, är föreningen för svenskspråkiga diplomingenjörer, arkitekter, naturvetare och studerande. Sammanlagt är vi ca 4700 medlemmar i föreningen. TFiF stöder sina medlemmar i deras professionella utveckling från studietiden genom hela karriären.  Ett medlemskap hos oss öppnar dörren till ett nätverk på svenska. 

Länk till dataskyddsbeskrivning för rekrtyeringsregister

Liknande artiklar

16.05.2024

Regeringens nya giv gör livet surt för tekniskt utbildade invandrare

14.05.2024

Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

07.05.2024

Stort intresse för utbytesstudier

Vi som jobbar på TFiF

Annika Nylander

Verksamhetsledare

Annika ansvarar för:

 • Stiftelsen
 • Ekonomi
 • Externt samarbete
 • IT
044 526 6452

Ira Vaskola

Sakkunnig inom evenemangsverksamhet och marknadsföring

Ira ansvarar för:

 • Programverksamhet (marknadsföring, anmälningar)
 • TFiF bladet
 • Medlemsärenden (TFiF, TEK/KOKO)
040 5852 586

Emilia Juslin

Sakkunning inom kommunikation och medlemsverksamhet

Emilia ansvarar för:

 • Studerandeverksamhet
 • Medlemsbrev och webbsidor
 • Mentorprogrammet TFiX
 • TekNatur
040 657 8716

Klara Nyberg

Serviceassistent

Klara arbetar med:

 • Nycklar till och bokning av Orfeus Lounge
 • Medlemsärenden (TFiF, TEK/KOKO)
 • Stipendier
 • Sociala medier
040 577 1941

Mikael Sjövall

Journalist

Till Mikaels ansvarsområden hör arbetet med kommunikation med särskild tyngdpunkt på artiklar kring fenomen, trender och personporträtt.

Mia Adolfsson

Ombudsman

Mia jobbar som TFiF/TEK ombudsman i Åbo.

 

040 5746668

Petter Cornér

Studerandekontakt (TFiF)

Petter är TFiFs studerandekontakt i Otnäs och Gumtäkt. Till Petter kan du vända dig i frågor om:

 • Studerandemedlemskap
 • TFiFs tjänster och service för studerande
 • Sponsorering av studerandeföreningar
 • Studerandeverksamhet i Otnäs och Gumtäkt

Petter hjälper dig eller kan berätta hur du skall gå till väga eller vem du skall kontakta.

Vilhelm Sundstedt

Studerandekontakt (TFiF)

Vilhelm är TFiFs studerandekontakt i Åbo och Vasa. Till Vilhelm kan du vända dig i frågor om:

 • Studerandemedlemskap
 • TFiFs tjänster och service för studerande
 • Sponsorering av studerandeföreningar
 • Studerandeverksamhet i Åbo och Vasa

Vilhelm hjälper dig eller kan berätta hur du skall gå till väga eller vem du skall kontakta.

Katriina Mc Cormick

Studerandekontakt (TFiF/TEK)

Katriina är TFiFs och TEKs gemensamma studerandekontaktperson i Åbo. Till Katriina kan du vända dig i frågor om:

 • Studerandemedlemskap
 • TEKs och TFiFs tjänster och service för studerande
 • Studerandeföreningarnas TFiF/TEK-kontaktpersoner
 • Studerandeverksamhet i Åbo

Katriina hjälper dig eller kan berätta hur du skall gå till väga eller vem du skall kontakta.

040 050 2753

Niklas Virtanen

Studerandekontakt (TFiF/TEK)

Niklas är TFiFs och TEKs gemensamma studerandekontaktperson i Vasa. Till Niklas kan du vända dig i frågor om:

 • Studerandemedlemskap
 • TEKs och TFiFs tjänster och service för studerande
 • Studerandeföreningarnas TFiF/TEK-kontaktpersoner
 • Studerandeverksamhet i Vasa

Niklas hjälper dig eller kan berätta hur du skall gå till väga eller vem du skall kontakta.

044 055 8940