Så förbereder du dig ekonomiskt inför pensionen

11.03.2024

Den disponibla inkomsten halveras den dagen vi går i pension. Tessa Ramm-Schmidt råder alla löntagare att satsa på investeringar och bygga upp en buffert för att trygga en god levnadsstandard som pensionär.

”Jag började fundera på vikten av att spara och placera pengar förnuftigt i en livssituation där jag stod inför flera osäkerhetsmoment. Min man sade upp sig från sitt jobb och blev företagare på heltid. Jag oroade mig för hur vi skulle klara oss på min lön. Rädslan för att råka illa ut ekonomiskt blev en väckarklocka för mig.

För mig handlar investeringar om att skapa trygghet och tillförsikt. Om jag blir arbetslös så kan jag förlita mig på en ekonomisk buffert som hjälper mig att ta mig vidare. Jag har också min framtida pension i åtanke. Vi måste alla vänja oss vid tanken att vår disponibla inkomst halveras den dagen vi går i pension. För att kunna upprätthålla ungefär samma levnadsstandard som du har haft under din yrkesverksamma period i livet är det bra om du har sparade tillgångar som du kan använda för att dryga ut pensionen.

Jag jobbar vid sidan av min huvudsyssla inom livsmedelsindustrin som förmögenhetscoach vid Varallisuusakatemia (Förmögenhetsakademin) där jag hjälper andra kvinnor att spara pengar, investera kapital och uppnå ekonomisk frihet.

Nästan alla som anlitar våra tjänster säger att det grämer dem att de inte kom i gång med placeringar tidigare. Om du börjar investera redan i början av din karriär räcker det med att du sparar ett mindre belopp varje månad. Om vi vaknar upp till behovet av att investera när vi är över 50 måste vi avsätta större summor för att kunna bygga upp ett kapital som gagnar oss under pensionen.

Du behöver inte vara förmögen för att kunna investera. Det viktigaste är att du lägger ribban på rätt höjd och ställer realistiska mål för dina investeringar. Många av mina kollegor på Förmögenhetsakademin har arbetarklassbakgrund och har haft det knapert under uppväxten. Den drivande kraften för deras investeringar har varit att bygga upp ett kapital som ger dem känslan av att kunna kontrollera sin vardag.

Jag ser holistiskt på begreppet välbefinnande. Om den personliga ekonomin inte är i skick är det svårt att må bra också på ett fysiskt och psykiskt plan. Förmögenhet handlar inte enbart om pengar. Det handlar om att skapa förutsättningar för att leva ett fulländat liv.

Jag ger inte placeringsråd i egenskap av förmögenhetscoach, men jag stöttar och hjälper mina kunder att resonera sig fram till hur stora risker de vill ta då de investerar sina besparingar. Vi jämför fördelar och nackdelar med att satsa på till exempel aktier, indexfonder, placeringar i bostäder eller räntefonder genom att tala om förväntad avkastning och risker.

Vi diskuterar också olika sätt att utöka sina inkomster i arbetslivet, hur man löneförhandlar och vad man själv kan göra för att förbättra sin situation. Många tror att lån per definition är dåliga. Så är det ju inte. Om vi amorterar ett bostadslån så växer ju vår egendom hela tiden. Ett bostadslån är ett gott lån.

Genom att tala om pengar kan vi frigöra energi. Då blir det lättare att leva i nuet och upptäcka allt det fina som är gratis i livet.”

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb