Studielivet ger färdigheter för arbetslivet

12.02.2024

”Min tutor berättade just att hen fått pengar för en ny dator från TFiF. Vad är det här för juttu riktigt?”.

Jag minns ännu mötet med gulnäbben som ställde frågan till mig under universitetets introduktionsvecka för några år sedan. TFiFs studerandekontakt hade just hållit en presentation för deras grupp och den förundrade gulnäbben hade frågat sin tutor om det verkligen lönade sig att bli medlem. Tutorn hade då berättat om den gången hen beviljats ett stipendium för att kunna skaffa en ny dator som uppfyller de krav som behövdes för studierna.

Många studerande upplever att stipendierna är en av de viktigaste medlemsförmånerna som TFiF erbjuder. Det är kanske inte så konstigt – årligen beviljas stipendier för totalt ca 50 000 € ur TFiFs stiftelses och Minnesfondernas medel. Målet med stipendierna är att stödja medlemmar ekonomiskt så att de har möjlighet att genomföra sina studier.

Utöver stipendierna erbjuder TFiF en bred palett av medlemstjänster, allt från mentorprogram till branschtidningar till rabatter och förmåner. Våra tjänster ska vara relevanta och högkvalitativa, så att vi kan ge våra yngre medlemmar de bästa möjliga förutsättningarna att klara sig bra både under studietiden och efter examen.

TFiFs uppgift är nämligen också att stödja studerande så att de får de färdigheter som behövs i arbetslivet. Engineers Finland konstaterar till exempel i sin rapport från 2022* att de s.k. metafärdigheterna blir allt viktigare i arbetet för den gröna övergången. Till metafärdigheter räknas bland annat samarbetsförmåga, kommunikationsfärdigheter och kontinuerligt lärande.

Att vara föreningsaktiv är ett jättebra sätt att utveckla sina metafärdigheter. Studielivet är fullt av möjligheter till detta; om man inte vill förbinda sig till en styrelsepost så är det alltid möjligt att gå med i en kommitté, att ställa upp som tutor eller att vara med och genomföra något enskilt projekt.

Årligen understöder vi ekonomiskt ca 60 projekt och evenemang som studerandeföreningarna ordnar för sina medlemmar. Utöver det ordnar vi själva evenemang som sammanför studerande från olika orter och med teman som kompletterar studerandeföreningarnas verksamhet. En del av dessa ordnas av TFiF-utskottet De Yngres Råd (DYR), andra under ledning av TFiFs studerandekontakter.

Nyckelordet är att komplettera – vi stöder föreningarnas verksamhet lokalt och kompletterar sedan med eget utbud av medlemstjänster, förmåner och evenemang. Vårt mål är att alla som utexamineras från tekniska och matematisk-naturvetenskapliga utbildningar inte bara ska få sitt examensintyg i handen, utan också må bra, ha ett brett nätverk inom branschen och en ryggsäck full av mångsidiga färdigheter med sig in i arbetslivet.

 


Studerandekontakterna fungerar som en länk mellan studerande på campus, studerandeorganisationerna och TFiF. Dessa utses för ett år i taget och samarbetar aktivt med föreningens personal i s.g.s. alla praktiska frågor som berör de yngre medlemmarna. Som studerandekontakt har man en ypperlig möjlighet att vid sidan av studierna skaffa sig erfarenheter inom planering, marknadsföring, projekt, presentation och evenemangsverksamhet. Kontakta Petter eller Vilhelm om du vill veta mera om TFiF, har frågor om ditt medlemskap, vill samarbeta med oss eller har förslag på verksamhet.


 

Studerandekontakt för Åbo och Vasa
Vilhelm Sundstedt
Studerar kemiteknik vid Åbo Akademi

 

 

 

 

Studerandekontakt för Otnäs och Gumtäkt
Petter Cornér
Studerar maskinteknik vid Aalto-universitetet

 

 

 

 


Yngre medlemmar i TFiF

TFiF hade vid årsskiftet 2050 yngre medlemmar:
• 1033 medlemmar vid Aalto
• 838 medlemmar vid ÅA
(Åbo och Vasa)
• 81 medlemmar vid HU
• 98 medlemmar vid övriga
universitet
TFiF samarbetar bland annat med studerandeföreningarna DaTe, Infå, KK, Sigma, Spektrum och TF och Quantum.
Årligen sponsoreras ca 60 evenemang eller andra projekt, bl.a. exkursioner, motionsevenemang, halare och företagsmässor.

Liknande artiklar

17.06.2024

Om jag blir uppsagd

13.06.2024

Kom med i TFiFs motorcykelklubb ”MC TFiF”

11.06.2024

Cementindustrin stryper sina klimatutsläpp – forskare varnar för överoptimism