Tack för ditt bidrag till Luciainsamlingen

08.02.2021

Vi tackar var och en som genom inbetalningar deltog i den gemensamma Luciainsamlingen som detta år ersatte Lucias besök på jullunchen.

Tillsammans samlade ni medlemmar och TFiF ihop närmare 600 euro. Summan är något mindre än den som vanligtvis insamlas under själva jullunchen med Lucia på plats men det är ett bra resultat med tanke på den rådande situationen. Många medlemmar har även deltagit i insamlingen utan att märka betalningen så att den skulle ha styrts till den gemensamma insamlingen.

Som undervisningsminister Li Andersson  lyfte fram vid kröningstalet på Luciadagen:

”Lucia har alltid varit en tradition som handlar om att stanna upp, mitt i den stress och hets som tyvärr ofta utgör vår vardag. Att stanna upp, dra ett djupt andetag och i stället uppmärksamma en stund av gemenskap, hur vi samlas kring det ljus och den värme som Lucia representerar under den tid på året då vi är som starkast omgärdade av mörker och kyla.
Det gångna året har för många varit tungt, vikten av gemenskap och av att stöda varandra i tunga tider har varit större än tidigare”.

De insamlade medlen används till att hjälpa barnfamiljer i behov av stöd.

Tack för ditt bidrag!

 

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?