Stöd och samhörighet redan under studietiden, genom din karriär till och med pensionärsdagarna

TFiX

Mentorprogrammet TFiX

Behöver du en mentor eller vill du ställa upp som en? Mentorprogrammet TFiX är ett ypperligt sätt att vidga sina professionella vyer både som mentor eller adept.

Visa mera

Mentorprogrammet TFiX förenar yngre och äldre experter i arbetslivet

Behöver du en mentor som kan ge dig konkreta råd för hur du kommer vidare i karriären?

En mentor inom TFiF:s och DIFF:s gemensamma mentorprogram TFiX kan hjälpa dig vidare.

Till intresseanmälan

(Öppen till den 15.9.2019)

Känner du att du har kunskap och erfarenhet som du gärna delar med dig? Eller har du tidigare deltagit i programmet som adept och nu känner dig färdig att träda in i rollen som mentor?

Du kan också ställa upp som mentor och dela med dig av din erfarenhet och yrkeskunskap till en yngre kollega samtidigt som även du lär dig nya saker om hur yngre tänker och beter sig på arbetsmarknaden.

Varje höst börjar nya mentorpar arbeta tillsammans. Efter en gemensam kick-off fortsätter paren sitt arbete enligt överenskommelse. Rekommendationen är att adepten träffar sin mentor ungefär en gång i månaden i åtminstone sex månaders tid. TFiX har en styrgrupp som kan hjälpa till med material och stöd vid behov.
Ansökningarna om att få en eller bli en mentor behandlas konfidentiellt inom TFiX styrgrupp , som utser lämpliga mentorpar.

 

Tidtabellen för mentorprogrammet 2019 – 2020 är:

 • sista anmälningsdag söndag 15.9.2019
 • TFiX Kick Off måndagen den 14 oktober klockan 17.30 på Klubb Orfeus
 • programmet avslutas 20.4.2020

Mentorprogrammet TFiX är:

 • en avgiftsfri medlemsförmån för alla TFiF- och DIFF-medlemmar
 • medlemmar som frivilligt ställer upp som mentorer utan ersättning
 • konfidentiella möten mellan mentor och adept
 • ett mentorskap som gäller under en bestämd tid (= den pågående rundan)
 • ett mentorskap där det krävs aktivitet speciellt av adepten

Mentorprogrammet TFiX är inte:

 • en form av arbetsförmedling eller rekrytering
 • gratis konsultering
 • en möjlighet för mentorn att berätta gamla historier
 • till endast för ”karriärkometer”
 • en garanti för rätta lösningar
 • ett program som fritar adepten från eget ansvar

Ömsesidig respekt och förtroende är grunden för ett bra mentorskap

Niklas Anderssons presentation av mentorprogrammet TFiX – kick off 2018

Staffan Kurténs presentation  om ”Att leda sig själv”

Medlemmar i TFiX styrgrupp

Som mentor får du möjlighet att dela med dig av din erfarenhet och samtidigt hjälpa din adept att utvecklas genom att fungera som stöd och bollplank. Detta kan också vara ett tillfälle för dig att reflektera kring din egen karriär och dina val samtidigt som du lär dig mera om lärande, problemlösning, personlig utveckling samt den yngre generationens syn på saker.

Till intresseanmälan

(Öppen till den 15.9.2019)

Som mentor i mentoringprogrammet TFiX får du

• Dela med dig av erfarenheter, åsikter och kunnande med en lyhörd, motiverad diskussionspartner
• Utveckla dina coaching-, kommunikations- och ledarskapsfärdigheter
• Nya idéer och synpunkter av adepten
• Reflektera över dina egna val och den egna karriären
• Nätverka med andra mentorer och adepter

En bra mentor har flera års erfarenhet av ett aktivt yrkesliv. Du är motiverad att ställa upp och hjälpa en yngre ingenjör i cirka ett halvår. Du är vidsynt, har god människokännedom och bra samarbetsförmåga och har tid att möta din adept ungefär två timmar per månad.

Mentorprogrammets syfte är att ge dig som adept ökad självinsikt som leder till att du blir mera medveten om dina egna styrkor och utmaningar. Med hjälp av mentorn har du en möjlighet att formulera mål, såväl personliga som karriärmässiga, samt att diskutera karriärplanering med en neutral person.

Till intresseanmälan

(Öppen till den 15.9.2019)

Som adept i mentoringprogrammet TFiX får du möjlighet

• Att testa dina planer och diskutera nya utmaningar och problemsituationer
• Att förtydliga dina mål samt kartlägga dina styrkor och svagheter
• Att diskutera karriärplanering och avancemangsmöjligheter med en neutral person
• Att skapa nya kontakter, nätverk, idéer och samarbete
• Att tillsammans utveckla bl.a. ledarskapsfärdigheter, utmaningar i arbetet, tidsanvändning och stresshantering
• Att lära dig kombinera arbete och privatliv

En bra adept är motiverad att utvecklas och reserverar tid för mentoringprocessen. Du är öppen för nya idéer och synvinklar, vågar föra fram egna åsikter och kan både ge och ta emot feedback. Du är beredd att bearbeta dina känslor och värderingar och tar ansvar för din egen inlärning.

För alla medlemmar

Evenemang & Nätverk

Delta i TFiF:s evenemang för både fördjupning och fest. Se vilka temakvällar, kurser och exkursioner som är aktuella just nu. Evenemangen är öppna för alla medlemmar.

Visa mera

Klubblokalen för medlemmar

I centrala Helsingfors finns klubblokalen Klubb Orfeus, i källarvåningen på den fastighet som Tekniska Föreningen i Finland äger (TFiF-huset, Eriksgatan 2).
Klubb Orfeus erbjuder TFiF-medlemmar en möjlighet att koppla av. Här kan du läsa det senaste om din bransch i tidningar som Kauppalehti, Taloussanomat och Alma Talents tidningar, dricka kaffe eller andra varma drycker och ta del av ny facklitteratur. Här finns också låsbara skåp för tillfällig förvaring.
Varje medlem får ta tre gäster med sig till klubben.

 

Klubb Orfeus kan flexibelt anpassas för möten eller tillställningar för högst 30 deltagare. Här finns två kabinett för 16 respektive 10 personer samt två soffgrupper. I utrustningen ingår bland annat tavlor med blädderblock, printer och WLAN.

Klubbvärdinnan finns i regel på plats under vardagskvällar (må-to 16.00 – 20.00) utom under sommaren. Nina von Numers som är värdinna når du per e-post orfeus@tfif.fi samt per telefon 040 577 1941.

Under veckoslut kan TFiF-medlemmar boka Klubb Orfeus för privat bruk. Observera dock att man inte kan arrangera privata tillställningar under sommarmånaderna då värdinnan inte är på plats.

TFiF-medlemmar kan beställa egen nyckel till klubben genom att betala in 10 € på konto FI43 1555 3000 1242 15 (Tekniska Föreningen i Finland r.f.). Märk betalningen med ”Klubb Orfeus nyckel”.

Med nyckeln kommer du in på Klubb Orfeus under följande tider:

Må-fre 8.00-22.00
Lö-sö 8.00-18.00

I TFiF-huset finns också hyrrestaurangen Tekniskas Salar (6 vån.) där många av TFiF:s evenemang arrangeras.

 

Evenemangen är en av hörnstenarna i TFiF:s verksamhet. Det är här man lär sig nytt, diskuterar aktuella frågor, umgås och har roligt tillsammans samt bygger upp och utvidgar sitt nätverk. Inom föreningen är det främst aktiva medlemmar som står för programverksamheten. Dessa backas upp av kansliet som koordinerar och administrerar verksamheten. Evenemangsverksamheten sköts tillsammans med DIFF – Ingenjörerna i Finland för att kunna erbjuda medlemmarna flera evenemang och ett ännu större nätverk.

Som medlem kan du aktivt själv arrangera evenemang eller komma med förslag på evenemang som du önskar att skulle arrangeras. Du kan alltid kontakta oss på kansliet för att få närmare information om hur du arrangerar evenemang.

Via nedan stående länk hittar du programplaneringsguiden som skall fungera som lathund för dig som evenemangsarrangör.

Programplaneringsguiden

Nedan har vi gjort en lista på vad som är viktigt att fundera på från första början för att just ditt evenemangs skall bli så lyckat som möjligt. Som vanligt är A och O bra planering och goda förberedelser men viktigt är också att det inte blir för många kockar utan arbetsfördelningen är klar.

Du som arrangör

 • slår fast datum (kolla med kansliet att ditt evenemang inte krockar med andra evenemang)
 • gör upp en budget som håller
 • bokar behövliga utrymmen (Klubb Orfeus och Tekniskas Salar via kansliet)
 • bokar program (beställ biljetter, boka föredragshållare, servering)
 • kommer överens med det ställe där evenemanget hålls om de praktiska arrangemangen (tidtabeller, servering, personal, teknik, iordningställande och borttagande)
 • gör upp ett schema för marknadsföring och anmälningar
 • meddelar om ett planerat program till projektkoordinatorn ira.vaskola@tfif.fi så att kansliet kan gå ut med information om evenemanget
 • tar också aktivt tag i spridningen av information om evenemanget då detta är öppnat i de kanaler det marknadsförs i

Kansliet

 • för in evenemanget i evenemangskalendern på webben www.tfif.fi och www.diff.fi
 • bokar Klubb Orfeus och Tekniskas Salar enligt arrangörens önskemål
 • sköter om marknadsföring baserat på information av arrangören
 • kommunicerar ut evenemanget via föreningarnas kommunikationskanaler (puffar, Gula Bladet, Facebook)
 • sköter om kommunikation med deltagare baserat på information av arrangören
 • kontrollerar betalningar av deltagaravgifter
 • sköter om betalningar (biljetter, researrangemang etc.) till tredje part
 • sköter betalning av arvode till föredragshållare
 • handhar gåvor för föredragshållare

 

Medlemsförmånstidningar

Nyheter och tidskrifter

Håll dig uppdaterad! Som TFiF-medlem får du branschtidningar som medlemsförmån eller till förmånligt medlemspris. Läs digitalt eller på papper.

Visa mera

Som medlemsförmånstidning får du Affärsmagasinet Forum

Forum för ekonomi och teknik är Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift, ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11,000, och når varje månad 27,000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer.
Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner.
Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på LinkedIn, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 11 nummer/år.

Du kan även ladda ner tidningen som inloggad i medlemsportalen.

Mission
Forums uttalade mission är att verka som en oberoende liberal tidskrift som står redaktionellt fri från partier och organisationer, verkar i humanistisk upplysningstradition för demokrati och öppen ekonomi, samt innovation och entreprenörskap.

Historia
Forums rötter sträcker sig till 1880 och tidskriften har införlivat diverse andra publikationer under årens lopp:
Tekniska föreningens i Finland förhandlingar 1880–1958
Tekniskt forum 1959–1967
Affärsekonomisk Revy 1942–1967
Teknikervärlden 1927–1967
Byggaren 1924–1967
Meractor (Tidskrift för Finlands näringsliv) 1906–1971

I dina medlemsförmåner ingår en prenumeration på en Alma Talent-tidning

Ordinarie medlem har

En valbar Alma Talent-tidning som du kan prenumera på antingen i pappers- eller digiformat.. Den tidning som väljs åt dig automatiskt är Tekniikka & Talous.

Medlemsförmånstidningen från Alma Talent kan du byta ut mot en annan ur nedanstående lista
– Arvopaperi
– Fakta (enbart papper)
– Markkinointi & Mainonta
– Metallitekniikka
– MikroBitti
– Tivi
– Kauppalehti Optio
– Tekniikan Historia
– Ny Teknik

 

 

Du byter din medlemsförmånstidning från Alma Talent som inloggad i medlemsportalen eller genom att meddela TFiF:s kansli vilken tidning du vill ha. Du kan bekanta dig med de valbara tidningarna på Alma Talents hemsida.

Du kan även som inloggad i medlemsportalen byta ut din Alma Talent-medlemsförmånstidning till en digitjänst.

Dina ikraftvarande tidningsprenumerationer kan du enkelt kolla i medlemsportalen (kräver inloggning).

Ifall du bytt din Alma Talent-medlemsförmånstidning till en digitjänst har du därutöver rätt att beställa tidningen Tekniikka & Talous som papperstidning till priset 16 € plus moms. Denna beställning gör du genom att direkt kontakt Alma Talents prenumerationstjänst tilaajapalvelu@almatalent.fi (tfn: 020 442 4100) och förlaget sköter också faktureringen.

TFiF tidningsförmåner för ordinarie medlem bosatt i Norden

En valbar Alma Talent-tidning som digitjänst
– Arvopaperi
– Markkinointi & Mainonta
– Metallitekniikka
– MikroBitti
– Tivi
– Kauppalehti Optio
– Tekniikan Historia

Som medlem boende i Sverige kan du istället för att välja någon av de Alma Talent-tidningar i digitalt format som ges ut på den finska marknaden välja Ny Teknik i pappersformat.

Bekanta dig med de valbara tidningarna på Alma Talents hemsida. Logga in i medlemsportalen ifall du önskar välja/byta tidning eller kontakta TFiF:s kansli.

Dina ikraftvarande tidningsprenumerationer kan du enkelt kolla i medlemsportalen (kräver inloggning)

TFiF tidningsförmåner för medlem bosatt utanför Norden

Du kan beställa en Alma Talent -tidning som digitjänst till medlemspriset 24 € / år. Tidningsalternativen som du kan välja mellan är:

– Arvopaperi
– Markkinointi & Mainonta
– Metallitekniikka
– MikroBitti
– Tivi
– Kauppalehti Optio
– Tekniikan Historia
– Ny Teknik

Du väljer/byter tidning genom att logga in i medlemsportalen eller meddela TFiF:s kansli vilken tidning du vill ha. Du kan bekanta dig med tidningarna på Alma Talents hemsida.

Tidningen Talouselämä för TFiF/TEK-medlemmar (både inom Finland samt utlandet)

TFiF/TEK-medlemmar har möjlighet prenumerera på tidningen Talouselämä till medlemspris. Tidningen Talouselämä kan även beställas som digitjänst men ingår inte i alternativen att byta medlemsförmånstidningen till. För medlemmar utomlands tillkommer postningsavgift.

Du beställer tidningen enklast via mina tjänster i medlemsportalen. Prenumerationen är fortlöpande fram tills att tjänsten avbeställs. Årspriserna för de olika Talouselämä tidningsalternativen ser du nedan:

Talouselämä papperstidning för TFiF/TEK-medlem i Finland 45 €
Talouselämä digitjänst 45 €

TFiF yngre medlem

Yngre medlem i TFiF med studerandemedlemskap i TEK får tidningarna Tekniikka & Talous samt Talouselämä i digitalt format via Alma Talents Summa-tjänst.
För att aktivera prenumerationerna på Alma Talent-tidningarna bör du logga in i TEK:s medlemsregister.

Om du har frågor gällande dessa tidningsförmåner hittar du närmare information på www.tek.fi/opkys eller genom att kontakta kansli@tfif.fi

Som Yngre medlem med TFiF/TEK-medlemskap har du utöver ovanstående rätt att beställa tidningen Tekniikka & Talous som papperstidning till priset 16 € plus moms. Denna beställning gör du genom att direkt kontakt Alma Talents prenumerationstjänst tilaajapalvelu@almatalent.fi (tfn: 020 442 4100) och förlaget sköter också faktureringen.

 

Tidningsrabatter

Utöver medlemsförmånstidningarna beviljas medlemmarna i TFiF 40 % rabatt på normalpriset för ytterligare Alma Talent tidskrifter när man prenumererar på dem årsvis.

Prenumerationerna på inhemska tidningar handhas direkt av Alma Talents prenumerationstjänst tilaajapalvelu@almatalent.fi (tfn: 020 442 4100) och förlaget sköter också faktureringen.

Du kan beställa den rikssvenska tidningen Ny Teknik på numret +46-8-799 63 91 eller på www.almatalent.se. Kom ihåg att nämna att du är medlem i Tekniska Föreningen i Finland. Alla prenumerationshandläggare i Sverige känner inte till rabatten så det kan löna sig att särskilt påpeka att ditt TFiF-medlemskap berättigar till 40 % rabatt enligt avtal med Alma Talent i Finland.

 

Gula Bladet är TFiF:s medlemstidning. Tidningen utkommer 4 ggr/år och skickas ut tillsammans med Forum för ekonomi och teknik (finns instucken i tidningen).

I tidningen kan du läsa bl.a. om aktuella frågor på arbetsmarknaden, möteskallelser, viktiga meddelanden till medlemskåren, vad som är på gång inom föreningen samt presentationer av olika medlemmar i affärsvärlden och föreningens olika avdelningar och utskott. Här hittar du även evenemangskalendern med aktuellt program.

Tidningens senaste nummer hittar du här.

Tidigare nummer av Gula Bladet

 

Försäkringar och banktjänster

Som medlem i TFiF eller TFiF/TEK har du ansvars- och rättsskyddsförsäkring i arbetsrelaterade ärenden. Premien ingår i medlemsavgiften.

 

Visa mera

Ansvars- och rättsskyddsförsäkring i arbetsrelaterade ärenden: Premien ingår i medlemsavgiften. Ansvarsförsäkringen ersätter kostnader upp till 42 500 euro för personskador och kostnader upp till 17 000 euro för sakskador. Självrisken är 200 euro. Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader upp till 5 100 euro i arbetsrelaterade ärenden. Självrisken är 15 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.

Fennia Skadeförsäkring erbjuder TFiF medlemmar förmåner på hem-, fordons- och båtförsäkringar. För att höra mera om medlemsförmånerna och för att teckna försäkring kan du kontakta Fennia Skadeförsäkrings försäkringsservice, tfn. 010 80 81 80*, mån-fre kl. 8.30 – 16.30. Läs närmare om Fennias (tidigare Folksam) medlemsförmåner (kräver inloggning)

* Från fast linje 8,35 cent/samtal + 3,20 cent/min, från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 19,20 cent/min

 

Medlem, dra nytta av din förmån på bostadslånet och spara.
Som medlem i TFiF/TEK får du bostadslånet alltid förmånligare. Ansök om ett nytt lån eller konkurrensutsätt enkelt ditt nuvarande lån – vi tar hand om bytet av bank åt dig. Dra också nytta av förmånen på ditt nuvarande lån hos Danske Bank.

Dra nytta av förmånerna!

Ta kontakt – vi berättar mer om förmånerna:
0200 25880, mån–fre kl. 8–20
Våra förmåner för förbundets medlemmar

• Mindre marginal
• Ingen expeditionsavgift eller uppläggningsavgift
• Amorteringsfrihet utan kostnader
• Graderat betalningsprogram
• Förmånligare dagliga banktjänster

Alltid förmånligare bostadslån
Du får alltid automatiskt rabatt på marginalen på bostadslånet.
Som medlem i förbundet får du ditt lån förmånligare än utan medlemskap*.

Bostadslån utan kostnader – du sparar alltid minst 300 euro
Du betalar varken expeditionsavgift eller uppläggningsavgift för bostadslånet. Expeditionsavgiften och uppläggningsavgiften för ett bostadslån är normalt 0,60 % av lånekapitalet, dock alltid minst 300 euro.

Dina dagliga banktjänster rentav 50 % förmånligare
Du får 25–50 % rabatt på månadsavgiften för paketet för dagliga banktjänster så länge som du amorterar på ditt bostadslån. Paketet för dagliga banktjänster inkluderar t.ex. två konton, två kort och bankkoder.

Amorteringsfrihet utan kostnader – du sparar 180 euro varje gång
Du kan ansöka om amorteringsfria perioder på 4–12 månader utan expeditionsavgift** och sparar minst 180 euro för varje beviljad amorteringsperiod. Du kan använda amorteringsfriheten efter eget gottfinnande när du behöver spelrum i din ekonomi t.ex. för att ha mer tid för familjen, studera för att stärka ditt kunnande eller spara för ett särskilt ändamål.

Lämpligt betalningsprogram
Du väljer själv hur du börjar betala av på ditt lån. På detta sätt har du mer pengar över för att t.ex. inreda din bostad, för ett nytt skede i livet eller som grundplåt för framtiden. De första fem åren kan du fastställa fasta, stegvis stigande amorteringsnivåer för ditt lån.

Exempel på hur du kan utnyttja amorteringsnivåerna:
1. Amorteringspost de två första åren 500 €/mån.
2. Amortering det tredje året 750 €/mån.
3. Amorteringar resten av lånetiden 1 000 €/mån.

Amorteringarna kan göras med användning av 2–3 olika amorteringsnivåer.
Lånet ska amorteras i jämna rater. Beviljandet av lån förutsätter ett separat godkännande beslut av banken.

Tveka inte!
Be om en låneoffert bekvämt från hemsoffan. Vi överför ditt nuvarande lån till Danske Bank åt dig. Som vår kund får du också betydande rabatt på Fennias försäkringar.
Ansök om lån!

* Vid prissättningen av lånet beaktas gällande minimimarginaler. Av låneofferten framgår priset både som medlem i förbundet och utan medlemskap.
** Beviljande av amorteringsfrihet förutsätter ett positivt kreditbeslut.

Om kunden tar ett lån på 170 000 euro, lånetiden är 20 år och lånets referensränta 12 månaders Euribor, är den totala räntan för lånet 1,25 % (effektiv ränta beräknad enligt konsumentskyddslagen 1,29 %). Det sammanlagda beloppet av krediten och övriga kreditkostnader är 193 204,74 euro, inkl. faktureringsarvode för automatisk kontodebitering 2,70/betalningspost, antalet poster 240 st. (Uppgifterna enligt situationen 8.1.2018). Vid prissättningen av lånet beaktas gällande minimimarginaler.

 

Som medlem i TFiF/TEK får du de tilläggsförmåner värda rentav över 700* euro om året som vi beviljar nyutexaminerade.

Dra nytta av förmånerna!

Ta kontakt – vi berättar mer om förmånerna:
0200 25880, mån–fre kl. 8–20
Våra tilläggsförmåner för nyutexaminerade

• De mest omfattande tjänsterna för skötseln av dina dagliga bankärenden utan avgift
• Inträde till över tusen flygplatslounger och en täckande reseförsäkring
• Verktyg för sparande och placering
• Lån utan öppningsavgift – du sparar 300 euro

De mest omfattande tjänsterna utan separat månadsavgift – du sparar över 260 euro om året
Du kommer genast upp på den högsta förmånsnivån i Danske Förmånsprogram. Du får förmånerna och rabatterna utan månadsavgift för minst fem år. Du får tillgång till ett MasterCard Platinum-kreditkort samt de mest omfattande tjänsterna för skötseln av dina bankärenden och placeringar. Också din partner kommer direkt upp på den högsta förmånsnivån när ni ansluter er till Danske Förmånsprogram som ett hushåll.

Danske Platinum Plus-paketet för dagliga banktjänster
I det mest omfattande paketet för dagliga banktjänster ingår bl.a. Mastercard Platinum Debit/Credit-kombinationskort, som innehåller en täckande reseförsäkring och inköpsskydd. Du får 0,5 % i förmån för betalningssätt på alla inköp som du gör med kreditkortet.

I paketet ingår också en Real time-tjänst med verktyg för sparande och placering.

• Kurser i realtid i webb-, mobil- och tabletbanken från Helsingfors-, Stockholms- och Köpenhamnsbörsen
• Marknadsinformation om 49 olika marknader
• Handel på 25 olika marknader
• Smart Order Routing: tillträde till alternativa marknadsplatser
• Kurslarmtjänst per sms/e-post
• Mångsidiga analysverktyg för din portfölj
• Kauppalehtis och Dow Jones Newswires nyhetstjänst i realtid
• Online överlåtelsevinst-/överlåtelseförlustkalkyl

Rejäla förmåner när du reser – du sparar över 130 euro
Priority Pass™-kortet öppnar dörrarna till över 1 000 flygplatslounger världen över. Kortet inkluderar två loungebesök om året utan inträdesavgift. Du får kortet kostnadsfritt när du överför dina dagliga bankärenden till Danske Bank. Som Platinum-kortkund får du också valutaväxling och kontantuttag i euro utomlands utan expeditionsavgift samt en täckande reseförsäkring och kontantuttagsskydd vid uttag av pengar i automat.

Kreditkort och Förmånslån tillsammans – lån för alla situationer i livet
Behöver du ett lån för nya bostadsarrangemang, för anskaffning av ny bil eller kanske för en resa?
• Förmånslån upp till 15 000 euro utan öppningsavgift beroende på din betalningsförmåga – du sparar 300 euro. Du får lånet med särskilt konkurrenskraftig ränta.**
• På ditt Mastercard Platinum-kreditkort upp till 10 000 euro kreditlimit beroende på din betalningsförmåga.

Bostadslån förmånligare än utan medlemskap
Ansök om ett nytt lån eller konkurrensutsätt enkelt ditt nuvarande lån – vi tar hand om bytet av bank åt dig. Utöver förmånerna på bostadslån för förbundets medlemmar dessutom +4 % tilläggsränta på BSP-besparingarna vid köp av första bostad. När du omfattas av Danske Förmånsprogram får du som vår kund rejäla rabatter på försäkringar för hem och familj från Fennia.

Sakkunnigtjänster för dig som är företagare eller planerar att grunda företag
Om du vill, ringer våra experter inom företagsamhet upp dig och hjälper dig med dina frågor i anslutning till företagandet, t.ex. i ärenden som gäller finansiering av affärsverksamheten eller optimering av den dagliga ekonomin.

* Danske Banks förmåns- och servicepaket erbjuds för fem år för de medlemmar i förbundet som slutfört sina studier under de två föregående åren innan förmånerna tas i bruk. Mastercard Platinum- och Priority Pass™-korten förutsätter ett positivt kreditbeslut. Värdet beror på de förmåner som utnyttjas.
** Effektiv ränta på Förmånslånet. Räntan på lånet är bunden till 12 månaders Euribor med ett tillägg på 2,90 procentenheter. Produkten är Danske Banks engångslån. Den effektiva räntan på lånet är 3,88 % räknat på en kredit på 5 000 euro (15.12.2017). Det uppskattade totala kreditbeloppet som ska betalas jämte räntor och kostnader är 5 506,93 euro beräknat på en kredit på 5 000 euro (15.12.2017), inkl. faktureringsarvode 2,50/månad för kredittiden på fem år, sammanlagt 150 euro. Det uppskattade totala beloppet och den effektiva räntan på lånet har beräknats enligt antagandet att kredittiden är fem år och att krediten utnyttjas i sin helhet på en gång, kreditens ränta samt serviceavgifter är oförändrade under hela kredittiden och att krediten betalas tillbaka i 60 lika stora månatliga poster. I kalkylen har kostnaderna i anslutning till uppläggning, uttag samt återkrav av krediten i enlighet med avtalet beaktats. Detta är inte en låneoffert. Beviljandet av lån förutsätter alltid ett godkänt kreditbeslut. För kreditbeslutet kontrollerar Danske Bank kundens personkreditupplysningar hos Suomen Asiakastieto Oy.

Danske Banks placeringsförmåner för TFiF/TEK medlemmar
Som medlem i Akavas medlemsförbund placerar du enkelt och förmånligt.

För var och en finns det enkla sätt att placera som passar den egna livssituationen. Som förbundsmedlem får du alltid förmåner, oavsett bank – om du så placerar på egen hand, söker en behändig färdig lösning eller önskar personlig rådgivning.

Dra nytta av förmånerna!

Ta kontakt – vi berättar mer om dina förmåner: 0200 25880, mån–fre kl. 8–20

Börja utöka din förmögenhet och välj det sätt att placera som passar dig
Pengar innebär inte automatiskt lycka, men de erbjuder ekonomisk sinnesfrid och självständighet. Vi erbjuder dig verktyg för att utöka din förmögenhet – välj ditt sätt!

Enkel färdig lösning
Gör via webbtjänsten upp en placeringsplan, så rekommenderar vi det lämpligaste fondalternativet för dig. De placeringsfonder som ingår i tjänsten förvaltas av en portföljförvaltare, som placerar tillgångarna globalt på dina vägnar genom kostnadseffektiva ETF:er och indexfonder. Du kan börja placera redan med en insats på 10 euro i månaden. Tjänsten Kapitalförvaltning Online gör det lätt att komma i gång, oavsett den summa som du väljer att placera eller din tidigare investeringserfarenhet.

Självständig investerare
Du har tillgång till mångsidiga digitala tjänster och ett omfattande urval placeringsinstrument världen över, till konkurrenskraftiga förmedlingsavgifter. Tjänsten Trade Online är rätt val för dig framför allt om du placerar självständigt på egen hand.

Personlig rådgivning
Du har kanske redan en del tillgångar och du vill diskutera lämpliga investeringsrådgivnings- och kapitalförvaltningstjänster med en expert. Boka tid för ett möte och dra nytta av den hjälp och de investeringsråd som våra experter erbjuder.
Läs mer om olika placeringsmöjligheter på danskebank.fi/valmiinavaurastumaan.

Våra förmåner för förbundets medlemmar

 • Tjänsten Trade Online utan månadsavgifter. Du betalar först när du gör en transaktion och betalar då förmedlingsavgiften för de affärer som du gjort.
 • -15 % rabatt på kapitalförvaltnings- och investeringsrådgivningstjänster.
 • Danske-konto och webbkoder utan avgift för placerare.
 • Överföring av värdeandelskonto till Danske Bank 0 euro.
 • För företagare gratis kartläggningsmöte och stöd i personliga juridiska frågor.
 • Du betjänas av personer som specialiserat sig på just dina ärenden.
 • Behändig uppföljning och administrering av placeringarna via mobilen.

Läs mer om dina fina förmåner på bostadslånet

Som vår kund får du också betydande rabatt på Fennias försäkringar.

Nyutexaminerad? Bli vår kund och dra nytta av förmåner i reda pengar. Läs mer!

Förmånerna förutsätter ett gällande avtal om investeringsrådgivning avseende Danske Trade, Danske Placeringsrådgivning eller Danske Kapitalförvaltning. Om avtalet upphör, iakttas vid var tid gällande avgifter enligt servicetaxan och avtalsvillkoren. För övriga tjänster debiteras en avgift enligt vid var tid gällande servicetaxa.

Övriga förmåner

Som medlem har du tillgång till olika rabatter - en del finns bakom inloggning på portalen och en del via ditt medlemskap i TFiF/TEK. Via TFiF/TEK har du även tillgång till Member+

Visa mera

Som medlem i TFiF får du rabatt på övernattningar på Omena Hotels i Finland.

Rabattkoden kommer du åt genom att logga in i portalen.

Som TFiF/TEK-medlem har du tillgång till rabatter på bl.a. kryssningar, biluthyrning, placeringstjänster, försäkringar och psykologtjänster. Läs mera om förmånerna här (på finska).

Som TFiF/TEK-medlem har du även mängder av rabatter och förmåner via Member+ (på finska).

Här hittar du en uppsjö av erbjudanden och förmåner för såväl arbete som fritid, välmående och lifestyle.

 • Som TFiF och DIFF-medlem får du 15% rabatt på restaurangpriserna för privata tillställningar på Restaurang Tekniskas Salar (TFiF-huset, Eriksgatan 2, 6 vån).
 • Tidningen Tekniikan Waiheita som ges ut av Tekniikan Historian Seura kan du läsa i digitalt format här.
 • TFiF medlemmar får 25% rabatt på Free kevytyrittäjäs tjänster. Meddela koden (som du hittar inloggad i medlemsportalen) för att utnyttja förmånen. Som lättföretagare hos FREE-kevytyrittäjä har du inga löpande kostnader och betalar endast för tjänsten då du fakturerar. Rabatten är 25%, vilket betyder att du betalar 3% istället för 4% för att använda tjänsterna. Läs mera här.

Intresserad?

Bli medlem Ta kontakt