Ändringar i arbetslöshetsskyddet för dem som arbetar i familjeföretag 1.7.2019

En person som arbetar i ett familjeföretag utan ägarandel i företaget betraktas från och med 1.7.2019 som löntagare när det gäller arbetslöshetsskyddet. Tidigare betraktades en familjemedlem som företagare, trots att han eller hon inte hade något innehav i företaget.

Läs hela artikeln här

Liknande nyheter

06.06.2019

TFiF delade ut stipendier

03.06.2019

Ingenjörspris till finska rymdpionjärer

03.06.2019

Innovationspriset för kvinnor till professor Heli Jantunen