Arbetssäkerhetskortet bereder för säkerhet på jobbet

Säkerhet på en gemensam arbetsplats förutsätter ett fungerande samarbete. Spelreglerna måste vara de samma för alla, speciellt när leverantörens anställda rör sig i beställarens lokaler. Arbetssäkerhetskortsutbildningen ger grundläggande information om ansvar och skyldigheter, arbetarskydd och faror samt sätt att identifiera och kontrollera belastningsfaktorer på den gemensamma arbetsplatsen.
Kortet är utvecklat för att förbättra arbetssäkerheten och målet är att hitta bättre praktiska modeller för gemensamma arbetsplatser samt att stöda inskolningen till ett nytt arbete. En person som har ett Arbetssäkerhetskort har bevisligen gått den utbildning som till exempel ett sommarjobb kräver. På grund av det här är kortet viktigt för många studerande som läser en teknisk utbildning. Genom att delta i en åtta timmars utbildning kan man få kortet.
– Utbildningen ger en bra grund för betydelsen av arbetarskyddssamarbete på en gemensam arbetsplats och grundläggande information för riskhantering. Kortet betyder ändå inte att arbetsplatsen kan strunta i en egen introduktion och arbetsvägledning, säger Jukka-Pekka Jantunen från Arbetarskyddscentralen som upprätthåller kortsystemet.

Läs hela artikeln

Liknande nyheter

24.06.2020

TFiF bjuder dig och din familj till Tekniska museet

22.06.2020

Sommarjobbarinfon hjälper då du har frågor

22.06.2020

De temporära förändringarna i arbetslöshetsskyddet föreslås förlängas