TFiF och DIFF premierade examensarbeten

17.05.2019

Inom Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) och DIFF – Ingenjörerna i Finland verkar en gemensam intressegrupp för teknisk svenska. Syftet med intressegruppens arbete är att stimulera och uppmana samtliga studeranden inom tekniska ämnen till att uttrycka sig och skriva rapporter och avhandlingar på en god och läsvärd svenska.

Gruppen fungerar på frivillig basis och bistår även Tekniska museet i Helsingfors med svenska översättningar och textgranskningar.

TFiF och DIFF premierar för sextonde gången författare av förtjänta examensarbeten skrivna på svenska. Arbetena skall gälla tekniska ämnen vid tekniska högskolor, universitet och yrkeshögskolor i Finland och vara godkända under år 2018.
För högskole- och universitetsarbeten premieras två kategorier, kandidatarbeten och diplomarbeten, och för yrkeshögskolor examensarbeten.

Detta år har intressegruppen för teknisk svenska beslutat att premiera följande arbeten för välskriven teknisk svenska:

Diplomarbete:
Emma Nynäs, Åbo Akademi, Institutionen för oorganisk kemi; ”Termisk konversion och behandling av plastrester från biogasanläggningar”. 700 euro.

Kandidatarbete:
Johan Lundqvist, Åbo Akademi, Institutionen för Anläggnings- och systemteknik; ”Partikelsegregering av enzymer i djurfoder”. 300 euro.

Aurelia Aminoff, Aalto-universitetet, energi- och miljöteknik; ”Miljökonsekvenser av termisk solkraft”. 300 euro.

Yrkeshögskolearbete:
Martin Salonen, Yrkeshögskolan Arcada; ”Effektiv logghantering och monitorering av IT infrastruktur med Elastic stack”. 500 euro.

Intressegruppen tackar alla som har skickat in arbeten för bedömning.

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?