De temporära förändringarna i arbetslöshetsskyddet föreslås förlängas

Enligt ett förslag till lagändring kommer flera av de temporära förändringar i arbetslöshetsskyddet som infördes till en följd av pandemin att vara i kraft fram tills den 31.12.2020. Utöver det kommer frysandet av den maximala tiden för understöd att utvidgas till att gälla alla arbetslösa. De tidigare lagändringarna skulle upphöra under juni månad.

Förbättringar i arbetslöshetsskyddet
Det inkomstrelaterade understödet har fr.o.m. den 16.3 betalats från första dagen utan fem dagars ersättningslös karenstid. Enligt förslaget till ändring utbetalas den inkomstrelaterade ersättningen ut utan karens förutsatt att karenstiden börjat senast den 31.12.2020.

Man har kunnat lyfta inkomstrelaterad dagpenning redan efter 3 månaders arbete (13 kalenderveckor) i de fall då minst en av dessa arbetsveckor som uppfyllt arbetsvillkoret är efter den 1.3.2020. Enligt förslaget till ändring kan den korta granskningsperioden förlängas till slutet av året. Förutsättningen är att den första utbetalningsdagen av inkomstrelaterad dagpenning är senast den 31.12.2020.

Den maximala tiden på 300-500 dagar för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning har inte räknats med i förbrukningen under permittering i det fall permitteringen har börjat den 16.3.2020 eller efter det. Enligt lagförslaget skulle den maximala tiden inte förbrukas under permittering fram tills 31.12.2020. Utöver det skulle frysandet av den maximala tiden utvidgas att beröra även helt eller delvis arbetslösa fram tills den 31.12.2020.

Gällande arbetslöshetsskyddet för företagare har inga förändringar i inkomstrelaterad dagpenning gjorts. Baserat på lagförändringen har företagare ändå kunnat ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA i de fall då inkomsten från företagandet har sjunkit som en följd av pandemin. Enligt förslaget till lagändring kommer detta att förlängas fram till den 31.12.2020.

Läs hela artikeln här (på finska).

Liknande nyheter

21.09.2020

Teknikens Akademiker TEKs fullmäktige valde diplomingenjör, riksdagskvinnan Mari-Leena Talvitie till ordförande för TEKs styrelse med rösterna 44 – 33

11.09.2020

Löntagarkassan KOKOs rusning lättar

04.09.2020

Mentorprogrammet TFiX – din medlemsförmån