Den Nordiska modellen på arbetsmarknaden

I Norden har de olika förbunden en stark närvaro ifråga om intressebevakning på arbetsplatserna och spelar även en stor roll i samhället.
På den nordiska arbetsmarknaden är detta praxis, men utländska ägare eller potentiella uppköpare ser inte alltid nödvändigtvis det positiva inflytandet som något positivt, utan rent av kontroversiellt, kanske till och med kostsamt och utmanande för affärerna. Frågan diskuterades på Nording, samarbetsmötet mellan de nordiska ingenjörsföreningarna, som hölls i Göteborg den 22-23 augusti.

Sveriges Ingenjörer har gjort ett PM i frågan i vilket det positiva i samarbetet mellan ledning och arbetstagare lyfts fram. Man anser att det skapar en bra anda för innovation, bra produktivitet och sämja på arbetsmarknaden.

SI ser att EU vill påverka de nordiska länderna att harmonisera den nordiska modellen med de övriga europeiska länderna när det gäller arbetslagstiftning. I det övriga Europa har man inte samma kultur av att komma överens arbetstagare och arbetsgivare emellan.

Liknande nyheter

21.09.2020

Teknikens Akademiker TEKs fullmäktige valde diplomingenjör, riksdagsledamot Mari-Leena Talvitie till ordförande för TEKs styrelse med rösterna 44 – 33

11.09.2020

Löntagarkassan KOKOs rusning lättar

04.09.2020

Mentorprogrammet TFiX – din medlemsförmån