Den Nordiska modellen på arbetsmarknaden

29.08.2019

I Norden har de olika förbunden en stark närvaro ifråga om intressebevakning på arbetsplatserna och spelar även en stor roll i samhället.
På den nordiska arbetsmarknaden är detta praxis, men utländska ägare eller potentiella uppköpare ser inte alltid nödvändigtvis det positiva inflytandet som något positivt, utan rent av kontroversiellt, kanske till och med kostsamt och utmanande för affärerna. Frågan diskuterades på Nording, samarbetsmötet mellan de nordiska ingenjörsföreningarna, som hölls i Göteborg den 22-23 augusti.

Sveriges Ingenjörer har gjort ett PM i frågan i vilket det positiva i samarbetet mellan ledning och arbetstagare lyfts fram. Man anser att det skapar en bra anda för innovation, bra produktivitet och sämja på arbetsmarknaden.

SI ser att EU vill påverka de nordiska länderna att harmonisera den nordiska modellen med de övriga europeiska länderna när det gäller arbetslagstiftning. I det övriga Europa har man inte samma kultur av att komma överens arbetstagare och arbetsgivare emellan.

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?