Den Nordiska modellen på arbetsmarknaden

I Norden har de olika förbunden en stark närvaro ifråga om intressebevakning på arbetsplatserna och spelar även en stor roll i samhället.
På den nordiska arbetsmarknaden är detta praxis, men utländska ägare eller potentiella uppköpare ser inte alltid nödvändigtvis det positiva inflytandet som något positivt, utan rent av kontroversiellt, kanske till och med kostsamt och utmanande för affärerna. Frågan diskuterades på Nording, samarbetsmötet mellan de nordiska ingenjörsföreningarna, som hölls i Göteborg den 22-23 augusti.

Sveriges Ingenjörer har gjort ett PM i frågan i vilket det positiva i samarbetet mellan ledning och arbetstagare lyfts fram. Man anser att det skapar en bra anda för innovation, bra produktivitet och sämja på arbetsmarknaden.

SI ser att EU vill påverka de nordiska länderna att harmonisera den nordiska modellen med de övriga europeiska länderna när det gäller arbetslagstiftning. I det övriga Europa har man inte samma kultur av att komma överens arbetstagare och arbetsgivare emellan.

Liknande nyheter

19.12.2019

TEK fullmäktigeval 2020

12.12.2019

A. I. Virtanen-priset till Tapio Salmi som erkänsla för högtstående forskning

18.11.2019

Läs Gula Bladet, Forum samt Alma Talents tidningar i digitalt format under poststrejken