Hög tid att åtgärda de utmaningar som konkurrensklausulerna medför

20.06.2018

Akava anser att man kanske helt borde förbjuda eller i alla fall starkt begränsa användningen av konkurrensklausuler. Det vore dessutom nödvändigt att stifta lagar som reglerar användningen av sekretessavtal. Självklart anser Akava att det är viktigt att skydda företagens affärshemligheter, men att avstå från onödigt krångliga och dubbla sekretessavtal betyder inte att en förminskad säkerhet.
Arbets- och Näringslivsministeriets har nyligen publicerat vicehäradshövding Jukka Ahtelas utredning om användningen av konkurrensklausuler och sekretessavtal. I denna utredning föreslår man att grunden för hur och varför man använder konkurrensklausuler bör avsevärt förtydligas och åtstramas. Läs utredningen från Akava Works här.
Samtidigt har man i Silicon Valley i Kalifornien mer och mer börjat se att företagen egentligen förtjänar på att personal flyttar från bolag till bolag och tar med sig kunskap från sitt gamla företag. Hela makro-ekonomin lyfter och vi kan med facit i hand säga den kunskapskälla som idag finns i Silicon Valley är enorm och särskilt tekniskt och ekonomiskt styrs många saker i världen härifrån. Här kan Du läsa om en utredning som gjorts i Lunds Universitet. Man skriver om frågan om konkurrensklausuler hämmar utvecklingen.

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?