KOKO-kassans undersökning om kombinationsförsäkring

22.02.2023

Kombinationsförsäkring skulle förbättra utkomstskyddet för arbetslösa.

Två tredjedelar av finländarna stöder en kombinationsförsäkring som skulle samla utkomstskydd för arbetslösa både som löntagare och företagare. Nästan hälften av finländarna skulle också vara intresserade av att själva arbeta som företagare vid sidan av sitt lönearbete, om den ekonomiska tryggheten var större.

Undersökningen visar att majoriteten av väljarna inom de sex största partierna i riksdagen stöder kombinationsförsäkringen. Mest stöd får den av De grönas (74 %) och Sannfinländarnas (68 %) anhängare. 69 % av direktörerna och de högre tjänstemännen samt 65 % av arbetstagarna stöder införandet av försäkringen. Hela 81 procent av företagarna är för en kombinationsförsäkring.

Läs mera på KOKO-kassans hemsida

 

Liknande artiklar

21.09.2023

I regeringsprogrammet står utbildning och FoUI på en stabil grund, men arbetsmarknadsfrågorna vacklar

19.09.2023

Langh Tech lanserar banbrytande CCS-teknik i sjöfarten

15.09.2023

Affärsmagasinet Forum: Färsk forntid med AI?