Lika lön kräver åtgärder och attityd

05.11.2018
Lotta Savinko, chef för arbetslivsfrågor, Akava

 

De europeiska kvinnornas lönedag var den 3 november då kvinnorna ”symboliskt” upphör förtjäna något under den resterande delen av året. Löneklyftorna mellan könen i EU-länderna är 16,2 procent och ifråga om pension t.o.m. 38,6 procent. I Finland är motsvarande siffror 16,1 respektive 21 procent.

Finlands målsättningar för att minska löneskillnaderna är stipulerade i programmet om samma lön. Under den första perioden, 2006-2007 var den allmänna målsättningen för projektet att skillnaderna i löner män och kvinnor emellan skulle minska med 15 procent fram till år 2015. Detta har inte uppnåtts och nås inte ens under detta år. Framstegen går att mäta i hundradels procent, då det har skett ens några. Från år 2006 har skillnaden minskat i medeltal med 0,33 procentenheter per år och under åren 2016-2017 skedde inga framsteg.

Huvudmålsättningen för det nuvarande programmet om lika lön (2016-2019) är att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män men för detta har det inte satts upp några klara numeriska mål. Målsättningen är dock definierad i programmet som så att skillnaden i medeltal skall minska till minst 12 procent senast fram tills år 2025. Vi har således 6 år på oss att nå denna målsättning. Det innebär en takt på 0,7 procent per år.

Det behövs en helt ny växel och många tillvägagångssätt för att nå denna målsättning. Vilka är dessa?

Läs hela blogginlägget här (på finska)

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?