Tekniska Förenings i Finland stiftelse arrangerar tillsammans med Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse ett symposium om artificiell intelligens och nytänkande inom hälsovård.

16.11.2018

Symposiet, som arrangeras på Hanaholmen i Esbo den 24 januari 2019, ger en överblick över hur teknologisk utveckling med en bakgrund utanför den traditionella hälsobranschen utmanar definitioner av hälsa och verksamheten inom detta område. Den ”nya hälsobranschen” sträcker sig från datastyrd (”big data”) medicinsk forskning till infrastrukturen inom den offentliga hälsovårdssektorn, omfattande fortgående monitorering av patienter och utnyttjandet av internet för interaktion mellan läkare och patient. Inom självvård breder den teknologiska utvecklingen även ut sig genom det stora utbudet av allt från bärbar sport- och hälsoutrustning och applikationer för smarttelefoner till hälsorelaterade peer-to-peer (P2P) sociala media.

Symposiet presenterar dessa växande områden inom hälsovård med betoning på klinisk och självvårdspraxis.

Åhörarna får bl.a. bekanta sig med hur automation formar medicinsk forskning och det praktiska arbetet för läkare och om principerna för self-tracking och hur dessa kan stöda personliga hälsa och inlärning. Symposiet går på engelska.

Symposiet riktar sig till en bred publik med de många olika föredragshållarna. Man behöver alltså inte vara specialist inom något område för att delta.

Närmare uppgifter om symposiet samt presentation av föredragshållarna hittar du här.

Du anmäler dig till evenemanget via TFiF:s hemsida.

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?