”Som delägare kan jag påverka företagets linje”

09.05.2023

Att axla ansvaret som delägare innebär att du balanserar mellan rollerna som arbetsgivare och arbetstagare på samma gång. Det menar juristen, ekonomen och delägaren Johanna Kannisto på expertorganisationen Alder & Sound i Helsingfors.

Jag ansvarar för personalledarskap och frågor som berör företagskultur på expertorganisationen Alder & Sound. Utöver detta hjälper jag våra kunder med ägo- och företagsarrangemang, företagsvärv och olika former av belöningssystem.

Vi erbjuder en bred palett med olika rådgivningstjänster som har med företagsbeskattning och juridik att göra. Vi hjälper våra kunder att internationalisera sin verksamhet och främja det egna företagets tillväxt. Vi jobbar också med frågor som berör företagsansvar och kulturell integration.

Jag har jobbat i tre års tid för Alder & Sound nu. Före det jobbade jag i 14 år för andra expertorganisationer. Stora företag har etablerade system för hur man som löntagare ansöker om partnerskap, men på Alder & Sound är processen ganska informell. Jag erbjöds möjligheten att bli delägare efter ett års arbetserfarenhet i bolaget. Det föll sig ganska naturligt att jag tackade ja till anbudet.

Jag upplever att företagets värderingar är i samklang med mina egna. Jag vill i min nuvarande roll som delägare dra mitt strå till stacken och bidra till företagets framgång.

Som en av sex delägare kan jag påverka företagets linje och de värderingar som styr verksamheten. Jag är numera medlem i bolagets ledningsgrupp där de viktigaste besluten fattas. Partnerskapet innebär att jag alltid tänker på företagets bästa i stället för att prioritera det som vore bäst för mig själv som löntagare.

Att bli delägare förutsätter att jag investerar eget kapital i bolaget. På det sättet demonstrerar jag också att jag är beredd att förbinda mig till bolagets värderingar och vision. Jag kan inte avslöja hur stora belopp det rör sig om, men i vårt bolag kan man bli minoritetsägare enligt ganska låg tröskel med ett begränsat antal aktier. Förstås innebär det här upplägget också ekonomiska fördelar för mig.

Som delägare balanserar jag mellan rollerna som arbetstagare och arbetsgivare. Som företagets representant är min främsta uppgift att stötta kollegiet och våra medarbetare. Det gäller också att hålla den stora bilden i sikte och greppa företagets strategiska målsättningar. Med partnerskapet följer ett stort ansvar för bolagets produktivitet. Det är viktigt att jag förstår hur vi genererar ekonomisk tillväxt och hur vi uppnår ett så bra resultat som möjligt med kundens behov i fokus.

Som delägare har jag fått en ny inblick i jobbet. På sätt och vis representerar jag företaget dygnet runt sju dagar i veckan. Det går inte att avveckla rollen som delägare på fritiden. Som löntagare behöver jag inte svara i arbetstelefonen efter kontorstid, men som delägare är det min skyldighet att svara i telefon om en kund ringer mig klockan 21 på en fredagskväll. Att vara tillgänglig och lyhörd ingår i arbetsbeskrivningen.

Till partnerskapet hör också ansvaret för att reda upp problem och ta itu med mindre trevliga saker som hör till jobbet. Vi delägare bär ett kollektivt ansvar för alla med- och motgångar i bolaget. Det viktigaste är att det finns ett inbördes förtroende bland delägarna. Vi måste sträva åt samma håll. Det är en grundförutsättning för att samarbetet ska fungera.

Ingen förbinder sig till rollen som delägare för resten av livet. Det finns klara spelregler för hur man avvecklar sitt partnerskap i bolaget. Men det är inte något som jag tänker på för närvarande. Just nu vill jag ge järnet och göra mitt bästa för att ge bolaget ett lyft.

Liknande artiklar

17.06.2024

Om jag blir uppsagd

13.06.2024

Kom med i TFiFs motorcykelklubb ”MC TFiF”

11.06.2024

Cementindustrin stryper sina klimatutsläpp – forskare varnar för överoptimism