TEK fullmäktigeval 2020

19.12.2019

Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) bildar tillsammans med arbetsmarknadsorganisationen Teknikens Akademiker r.f. (TEK) Teknikens Akademikerförbund (TEK). Genom detta samarbete har TFiF representation i TEKs fullmäktige (4 platser) samt i TEKs styrelse (1 plats).

TFiF ledamöter i TEKs styrelse väljs genom fullmäktigeval medan ledamoten i TEKs styrelse utses skilt.

Fullmäktigeval
TEKs fullmäktigeval arrangeras 17-30.3.2020 och för att TFiF skall få ut så mycket som möjligt av samarbetet är det viktigt att vi har intresserade och aktiva medlemmar med i fullmäktige.
Fullmäktigearbetet ger en suverän utsiktsplats över arbetsmarknaden och ett brett nätverk inom medlems- och yrkeskåren.

Kandidatnomineringen är öppen så ställ upp och var med och påverka. Du kan anmäla ditt intresse till TFiFs verksamhetsledare Britta Sunde senast den 10.1.2020.

Vad är TEK fullmäktige?
Fullmäktige är TEKs högsta beslutsfattande organ som väljs genom medlemsomröstning vart tredje år. Fullmäktige har 70 invalda medlemmar, varav 66 kommer från Teknikens Akademiker r.f:s valkrets och 4 från Tekniska Föreningen i Finland r.f:s valkrets.
Fullmäktige sammanträder vanligen två gånger per år och drar upp linjerna för hur medlemmarnas intressen bevakas, vilka medlemstjänster erbjuds och hur yrkeskåren påverkar det omgivande samhället.

Vem kan ställa upp och vem kan rösta i valet?
Alla ordinarie medlemmar i Tekniska Föreningen i Finland r.f., som också är medlemmar i TEK, och vars medlemskap har godkänts före 1.1.2020 är berättigade att ställa upp som kandidater och delta i valet.

I valet bildar TFiF ett eget valförbund vilket betyder att man kan rösta på en TFiF kandidat oberoende av var i landet denna är bosatt.

Valresultatet publiceras den 7 april efter klockan 19.00.

Läs mera om valet här.

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?