TFiF delade ut stipendier

06.06.2019

TFiF delar årligen ut stipendier för studier eller praktik utomlands, studier samt studieresor. Stipendierna delas ut vid två tillfällen; ett på våren och ett på hösten. Ansökningstiden för ansökningar på våren går ut 30.4 och på hösten 31.10. Läs mera om stipendierna här.

Denna vår delades följande stipendier ut:

Stipendier för studier utomlands
Cecilia Aintila, Tyskland
Sebastian Berner, Japan
Johanna Brink, Tyskland
Ben Eriksson, USA
Amanda Grannas, Kina
Henrik Helenius, Frankrike
Alfred Holmqvist, Kroatien
Emma Honkamaa, Japan
Emma Ilmoniemi,Tyskland
Anton Kass, Italien
Joachim Kattelus, Schweiz
Emil Kauppi, Singapore
Emmi Kosomaa, Portugal
Antti Kuismanen, Island
Watti Lehtimäki, Österrike
Robin Nyman, Singapore
Sara Salminen, Spanien
Viktor Sjöström, Sydkorea
Oscar Stigzelius, Portugal
Dennis Sundell, Österrike
Albin Weckström, Singapore
Liva Westerback, Spanien
Vincent Wiik, Italien
Viola Wilson, Schweiz

Stipendier ur TFiF:s minnesfonder
Diplomingenjör Hugo Eklunds minne:
Oscar Aaltonen
Ken Erikson
Benjamin Finell
Atte Forslund
Oskar Jansson
Anni Juvakoski
Anna Lagerström
André Saarinen
Victor Sjölind
Filip Söderlund
Alina Torbunova
Gustaf Österberg

Freywid Wegelius och Familjen Alex. Ärts minne:
TkD Pasi Tolvanen

John Stenberg senior & C Hausens minne:
Mark Nortamo
Andreas Näsman

Hyvinge fabriks Ab minne:
Ark. Marie Nyman

Stipendier för utlandspraktik
Andreas Reipsar, Tyskland
Oscar Lindh, Tyskland
Benjamin Granroth, England

Liknande artiklar

14.04.2021

Arbetssökande, ca 50+ och vill ha stöd i ditt jobbsökande?

12.04.2021

Avtala om villkoren för distansarbete ordentligt

23.03.2021

Åt vem skulle du ge 30 000 euro?