TFiF inför försiktighetsåtgärder för verksamheten i höst 

19.08.2020

Dessa rekommendationer har uppdaterats 16.2.2021. De nyaste rekommendationerna hittar du på den här sidan.

 

19.8.2020  

TFiF vidtar försiktighetsåtgärder i och med coronavirusets framfart för att skydda medlemmarnas och personalens hälsa. Därför införs följande rekommendationer för höstens verksamhet. Eftersom TFiF och DIFF har gemensam programverksamhet gäller dessa försiktighetsåtgärder för båda organisationerna. Rekommendationerna gäller fram till och med 31.12.2020 ifall inte annat meddelas.  

Evenemang 

 • Föreningens egna evenemang rekommenderas att hållas på distans om det är möjligtMindre evenemang och evenemang utomhus kan ordnas som fysiska träffar ifall arrangörerna bedömer att riskerna för smittspridning är små och det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. 
 • Deltagande i evenemang som ordnas av utomstående arrangörer (t.ex. teaterbesök), kan fortsättningsvis ordnas om inte den utomstående arrangören meddelar annat
 • Alla planerade resor och evenemang utomlands under hösten 2020 ställs in.  
 • Vi rekommenderar att boka in ett reservdatum för eventuella fysiska evenemang som planeras till hösten eller verksamhetsåret 2021. Reservdatumet ska infalla minst två månader efter det primära datumet och får gärna meddelas redan i marknadsföringen av evenemanget.  
 • Alla som deltar i fysiska evenemang och möten gör det på egen risk.  
 • Om du känner dig sjuk eller har symptom som kan tänkas bero på coronaviruset, ska du inte delta i fysiska evenemang eller besöka våra utrymmen. 
 • Om du uppvisar symptom som kan tänkas bero på coronaviruset och nyligen deltagit i något av våra evenemang eller besökt våra lokaler, ber vi dig kontakta kansliet så att vi kan effektivera städningen och vid behov kontakta personer som vistats i samma utrymmen.  
 • Om arrangören avbokar ett evenemang, strävar vi efter att återbetala deltagaravgifterna till de anmälda.  
 • Om ett evenemang genomförs men du själv annullerar ditt deltagande efter sista anmälningsdatum, återbetalas inte din deltagaravgift.  

 

Möten  

 • Alla avdelningar, utskott och intressegrupper rekommenderas att hålla sina möten helt på distansMindre grupper kan ordna fysiska möten, men så att det vid behov finns möjlighet att delta på distans och så att deltagarna kan hålla säkerhetsavstånd till varandra. Kansliet stöder vid behov arrangemang av distansmöten. 
 • De som arrangerar fysiska möten behöver följa upp vem som deltagit på mötet på plats 
 • Närmare information om höstens föreningsmöte (valmöte) uppdateras senare.  

 

Utrymmen  

 • Orfeus Lounge i Helsingfors håller tillsvidare öppet som vanligt och kan användas t.ex. som distansarbetsplats av medlemmarOrfeus Lounge kan också bokas för medlemmars privata tillställningar som tidigare. 
 • Besökarna uppmuntras hålla säkerhetsavstånd till varandra och värna om god hand- och hosthygien. Handdesinfektionsmedel finns på Orfeus och besökare får gärna använda sig av egna munskydd ifall flera personer vistas i utrymmet samtidigt. Vi har också intensifierat städningen på Orfeus Lounge.  
 • Maximala antalet deltagare för evenemang på Orfeus Lounge minskas från 30 personer till 20 personer under hösten.  

 

Personal  

 • Orfeus Lounges värdinna Nina von Numers är på plats som vanligt må-to kl 16-20. 
 • Kansliets personal jobbar tillsvidare främst på distans och nås som vanligt per epost och telefon.  

Liknande artiklar

21.09.2023

I regeringsprogrammet står utbildning och FoUI på en stabil grund, men arbetsmarknadsfrågorna vacklar

19.09.2023

Langh Tech lanserar banbrytande CCS-teknik i sjöfarten

15.09.2023

Affärsmagasinet Forum: Färsk forntid med AI?