Medianlönen för diplomingenjörer ökade – kollektivavtalet den vanligaste orsaken till löneförhöjning

22.01.2024

Enligt Teknikens Akademikers, TEK:s arbetsmarknadsundersökning var den vanligaste orsaken till löneförhöjningen en allmän förhöjning som avtalats om i kollektivavtalen.

Baserat på undersökningen var medianlönen för en fast anställd diplomingenjör 5 597 euro och medellönen 6 051 euro per månad i oktober 2023, jämfört med 3 920 euro och 3 979 euro för akademiker år 2023.

Medianlönen för en diplomingenjör steg med 3,3% på årsbasis. Även om medianlönen ökade, minskade köpkraften för diplomingenjörer på samma sätt som året innan. Enligt Statistikcentralen var den årliga förändringen i konsumentpriserna 4,9 % i oktober.

Om det inte finns något intresse av att organisera sig i framtiden bör arbetstagarna förbereda sig på att hela avtalsmekanismen avskaffas och att allt färre kommer att få en löneförhöjning.
Teemu Hankamäki, TEK

Den överlägset vanligaste orsaken till en löneförhöjning var den allmänna löneförhöjningen som avtalats i ett kollektivavtal vilket uppgavs av 77% av de svarande som uppgett att deras lön höjts.

– Det verkar som om lönerna i huvudsak endast ökar med det belopp som avtalats i kollektivavtalen. Frivilliga löneökningar som betalas av arbetsgivarna påverkar ett relativt litet antal människor. Det säger något om fördelarna med facklig organisering. Om det inte finns något intresse för att organisera sig i framtiden, bör arbetstagarna förbereda sig på att hela avtalsmekanismen kommer att avskaffas och allt färre kommer att få en löneförhöjning”, säger Teemu Hankamäki, arbetsmarknadsdirektör på Teknikens Akademiker, TEK.

Enligt arbetsmarknadsundersökningen hade 22 % av de svarande fått en löneförhöjning på basis av personliga prestationer, dvs. en s.k. meritförhöjning.

Av dem som hade fått en löneförhöjning uppgav 11 % att den berodde på ett nytt jobb hos samma arbetsgivare, och 9 % hade fått en löneförhöjning efter att ha bytt jobb. Färre än föregående år uppgav att de fått en löneförhöjning p.g.a. att de bytt uppgifter eller bytt arbetsgivare.

Under 2023 betalades löneförhöjningar på cirka 3,5% inom många branscher, varav en del utgjordes av den generella förhöjningen och en del utgjordes av den del som arbetsgivaren fattar beslut om. Utöver detta betalades även en engångsersättning, vilken inte syntes i oktoberlönerna. Lokalt kan även ha avtalats om andra löneförhöjningar.

Lön från huvudsyssla i oktober 2023

(Månadslön för regelbunden arbetstid för ett tillsvidare ikraftvarande arbetsförhållande)

2) 95% konfidensintervall till verkligheten
3) inte vetenskapliga fortsättningsstudier

 

Så här genomfördes undersökningen

Arbetsmarknadsundersökningen genomfördes i oktober-november 2023 och riktade sig till TEK-medlemmar på arbetsmarknaden. Cirka 9 500 svar erhölls, med en svarsfrekvens på cirka 21%. 74% av de svarande var män och 26% kvinnor. Medianåldern var 43 år. Den vanligaste examen, 76%,  var diplomingenjörsexamen. De flesta av de svarande, 90%, var heltidsanställda.

 

Översättning och bearbetning till svenska: Ira Vaskola

Liknande artiklar

17.06.2024

Om jag blir uppsagd

13.06.2024

Kom med i TFiFs motorcykelklubb ”MC TFiF”

11.06.2024

Cementindustrin stryper sina klimatutsläpp – forskare varnar för överoptimism