Nationellt genombrott för solenergin

12.12.2023

Enligt det statliga företaget Motiva har solenergin haft stark medvind i Finland de fem senaste åren. Motiva jobbar främst med rådgivning kring hållbar utveckling.

– Solpanelerna har blivit billigare och solcellsparkernas verkningsgrad har förbättrats avsevärt. Det här stimulerar en efterfrågan på solenergi, säger Milja Aarni, expert på förnybar energi på Motiva.

Aarni har noterat en lång rad investeringar i solcellsparker i industriell skala i år.

– Det är ett växande antal kommuner som satsar på koldioxidneutralitet och investerar i egen elproduktion. Solenergin är ett kostnadseffektivt alternativ för att uppnå målet, säger Aarni.

Enligt Motivas senaste prognos kan det finnas upp till 120 solenergiparker med en effekt på 9500 megawatt om sju år.

Cirka 700 megawatt solenergi har installerats i Finland under de tre senaste åren, uppger Motiva. En stor del av de nya solcellsparkerna byggs och finansieras av utländska aktörer.

Tillväxten inom branschen är stark. Enligt Motivas senaste prognos kan det finnas upp till 120 solenergiparker med en effekt på 9500 megawatt om sju år.

– Solenergin kan stå för 5–10 procent av Finlands elproduktion på lång sikt. Det är fullständigt realistiskt, säger Aarni.

Utöver storskaligheten och de industriella solcellsparkerna har produktutvecklingen också gett en knuff till genombrottet för solenergin. Många bolag använder sig av dubbelsidiga solpaneler, vilket höjer effekten och utökar produktionen.

– Investerarna har stark tillit till de finländska tillståndsmyndigheterna och vårt stamnät är i bra skick. Det här är viktiga lockbeten för utländska investerare, säger Aarni.

Hur klarar vi oss i konkurrensen med de övriga nordiska länderna?
– Vår produktion av solenergi är ungefär på samma nivå som i Norge. Vi ligger tills vidare efter Sverige och Danmark som är ganska långt hunna i utbyggnaden av solenergi. Å andra sidan lever situationen eftersom nya projekt lanseras hela tiden.

Liknande artiklar

17.06.2024

Om jag blir uppsagd

13.06.2024

Kom med i TFiFs motorcykelklubb ”MC TFiF”

11.06.2024

Cementindustrin stryper sina klimatutsläpp – forskare varnar för överoptimism