18.02.2020

Nytt kollektivavtal för ICT- och datateknikens tjänsteföretag godkändes

18.12.2019

Ny arbetstidslag träder ikraft vid årsskiftet

07.01.2020

TFiFs och DIFFs luciainsamling 2019 bidrar med 1095,55€ till årets insamling

16.12.2019

Strejken fortsätter inom Planeringsbranschen, Teknologi-industrin har övertidsförbud

12.12.2019

Alma Talents digitjänster har förnyats – Summa-tjänsten upphör 31.12.2019.

26.11.2019

Såhär ser TFiF:s styrelse ut år 2020

26.11.2019

Årets bästa doktorsavhandling bekämpar klimatförändring

21.11.2019

Övertidsförbud och förbud mot arbetsresor

01.11.2019

Resultatlösa förhandlingar – flera branscher i avtalslöst tillstånd

24.09.2019

TFiF stöder klimatarbetet, men uppmanar inte till strejk