13.11.2023

En förlustfri strålningssensor är redan på väg ut i världen

21.09.2023

I regeringsprogrammet står utbildning och FoUI på en stabil grund, men arbetsmarknadsfrågorna vacklar

06.09.2023

TFiF Golf 2023

04.07.2023

Kommande ändringar i lagstiftningen gällande utkomstskyddet för arbetslösa

07.03.2023

Gå med i läsarpanelen för TFiF bladet!

22.02.2023

KOKO-kassans undersökning om kombinationsförsäkring

22.02.2023

Kollektivavtal för planerings- och konsultbranschen inom De Högre Tjänstemännen YTN har godkänts

15.02.2023

De Högre Tjänstemännen (YTN) avtalade som enda inom industrin om föräldraledigheter – strejken avblåst

24.02.2023

Svårast är det att få ett fast jobb

07.02.2023

Vill du delta i Åbo Akademis mentorprogram för utländska magisterstuderande?